logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Aleksandra Cisłak-Wójcik
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii , Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi,
aleksandra cisłak-wójcik

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Aleksandra Cisłak-Wójcik

Prorektor ds. nauki
Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Naukowo zajmuje się władzą, przede wszystkim bada to, w jaki sposób sprawowanie władzy zmienia człowieka, a jak zmienia go podleganie władzy. Czym różni się władza od poczucia kontroli? Co warto wzmacniać u pracowników? Interesuje się także identyfikacją z grupami społecznymi, w szczególności z grupami takimi jak organizacje biznesowe. Poszukuje odpowiedzi na pytania o to, czy dla firm zawsze jest dobrze, gdy pracownicy silnie identyfikują się z miejscem pracy. Analizuje związki władzy i płci oraz percepcję społeczną kobiet we współczesnych społeczeństwach. Ostatnio bada, dlaczego niektórzy Polacy popierają politykę anty-środowiskową.

Prowadzi zajęcia z psychologii społecznej i psychologii politycznej. Kieruje studiami podyplomowymi Creative Leadership na Uniwersytecie SWPS w Warszawie wraz z dr Dorotą Wiśniewską-Juszczak.

Otrzymała stypendium Start FNP, stypendium Polityki, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest laureatką nagrody im. Roberta Zajonca przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej. Zyskała granty OPUS Narodowego Centrum Nauki: „Sprawując władzę czy kontrolę?”, który jest już zakończony. Aktualnie prowadzi badania w ramach grantu „Czy silna identyfikacja może szkodzić grupie?”.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Władza
  • Władza i płeć
  • Identyfikacja z organizacją
  • Narcyzm organizacyjny