logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

dr

Kamil Seruga

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Zakładzie Iberystyki i Italianistyki

Dla mediów

Profil naukowy

Literaturoznawca i teatrolog, wykładowca języka hiszpańskiego. Pisze pracę doktorską poświęconą przemianom formalno-estetycznym, jakie można zaobserwować w hiszpańskim teatrze i dramacie przełomu XX i XXI w. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także popkultura, gry komputerowe i seriale.

Jest autorem publikacji, w których podejmuje kwestie formalnych zabiegów we współczesnym dramacie i teatrze hiszpańskim, reinterpretacji mitów w XX-wiecznej dramaturgii hiszpańskiej (Don Juan, Pigmalion) oraz literatury z perspektywy socjokrytycznej. Swoje prace opublikował m.in. w „Itinerarios” i „Sociocriticism”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z Praktycznej nauki języka hiszpańskiego, jest również recenzentem prac licencjackich z zakresu literatury hiszpańskiej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Autyzm
  • Arteterapia
  • Komunikacja wizualna
  • Terapeutyczne zastosowanie narracji i obrazu

Informacje prasowe