Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Katarzyna Cantarero

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Cantarero

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii we Wrocławiu
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej

Profil Naukowy

Psycholog społeczny. Jej badania naukowe koncentrują się na sposóbie w jaki ludzie rozwiązują konflikt między troską a prawdą, na różnych aspektach nieuczciwości oraz potocznych definicjiach kłamstwa. Interesują ją również różnice indywidualne w potrzebie sensu i jej konsekwencje.

Członek kilku międzynarodowych zespołów badawczych, które prowadzą badania dotyczące psychologii międzykulturowej. Kierownik kilku projektów naukowych, finansowanych ze środków takich instytucji jak Narodowe Centrum Nauki, czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autorka licznych artykułów opublikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, np. "Personality and Individual Differences" czy "The Journal of Social Psychology".

Na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu prowadzi zajęcia z projektu empirycznego.Powiązane materiały na stronie uczelni