logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab.
Magdalena Król
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Zakład Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnch
Instytut Psychologii ,

dr hab.

Magdalena Król

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii we Wrocławiu
kierownik Pracowni Badań Psychologicznych
adiunkt w Zakładzie Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnych

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Stypendystka naukowego programu START w latach 2014 i 2015. Kierownik projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki związanych z osobami ze spektrum autyzmu (SONATA, OPUS). Jest członkiem redakcji „PLOS ONE”. Autorka licznych publikacji w czasopismach takich jak: „Cognitive Science”, „Neuropsychologia”, „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition”.

Zajmuje się badaniami eksperymentalnymi z zakresu psychologii poznawczej i rozwojowej, najczęściej z wykorzystaniem eye-trackera.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki ludzkiego selekcjonowania i przetwarzania informacji ze środowiska, a następnie podejmowania na ich podstawie decyzji. W pracy badawczej stawia pytania m.in. związane z tym, jak ludzki umysł radzi sobie z natłokiem informacji zmysłowych, jakich strategii używa, by wyselekcjonować i przetworzyć to, co najważniejsze i w jaki sposób osoby o nietypowej umysłowości, np. osoby ze spektrum autyzmu, przetwarzają informacje inaczej.

Na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwoju.