Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Małgorzata Wawrzyniak

dr 

Małgorzata Wawrzyniak

Wydział Psychologii w Warszawie
pełnomocnik dziekana ds. wolontariatu
adiunkt w Katedrze Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Bada różnice indywidualne w rozumieniu i rozpoznawaniu emocji. Interesują ją zaburzenia w identyfikowaniu własnych emocji, przede wszystkim aleksytymia. Zajmuje się uwarunkowaniami radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, rozwojowymi konsekwencjami kryzysu oraz stresu traumatycznego, także w obszarze psychoonkologii.

Jest certyfikowanym psychotraumatologiem (Ogólny Certyfikat z Psychotraumatologii ESTSS) oraz certyfikowanym psychoonkologiem (Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne). Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi przełomowych zmian, zagrożenia życia, długotrwałego stresu w życiu osobistym i zawodowym oraz związanych z nim zaburzeń.

Prowadzi szkolenia dla biznesu (m.in. MindShift Lab, 4Results, CITI Bank Handlowy, Pracuj.pl), trenerów (Szkoła Trenerów BTI, Centrum Mediacji Gospodarczej), urzędników (PUP Szczytno) oraz konsultacje dla osób wykluczonych i bezrobotnych (w ramach działań Europejskiego Funduszu Społecznego). Koordynuje projekty wolontariackie (np. wolontariat na Uniwersytecie SWPS, Fundacja „Dorastaj z nami”).

Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz zarządu Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Rozwoju Metod Pracy ze Stresem GROWTH, należy także do European Society for Traumatic Stress Studies oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychoonkologii i psychotraumatologii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni