logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Małgorzata Wawrzyniak
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
BIO Małgorzata Wawrzyniak

dr 

Małgorzata Wawrzyniak

Wydział Psychologii w Warszawie
pełnomocnik dziekana ds. wolontariatu
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, psychoterapeuta. Bada różnice indywidualne w rozumieniu i rozpoznawaniu emocji. Interesują ją zaburzenia w identyfikowaniu własnych emocji i ich regulacji, przede wszystkim aleksytymia. Zajmuje się uwarunkowaniami radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, rozwojowymi konsekwencjami kryzysu oraz stresu traumatycznego, także w obszarze psychoonkologii.

Jest certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB), terapeutą EMDR (EMDR-Europe Association), psychotraumatologiem oraz certyfikowanym psychoonkologiem (Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne). W praktyce klinicznej koncentruje się na pracy z osobami chorującymi onkologicznie i wspierającymi ich osobami, zaburzeniach lękowych, traumie i jej konsekwencjach oraz zaburzeniach afektywnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowych w organizacjach i zespołach pracowniczych.

Posiada kilkanaście lat doświadczenia w pracy trenerskiej (ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji) - prowadzi szkolenia dla biznesu, trenerów, urzędników, seniorów. Współpracuje z Fundacją ProAkademika.

Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, European Society for Traumatic Stress Studies, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii emocji i motywacji, kompetencji społecznych, pracy z grupą w roli trenera, psychoonkologii i psychotraumatologii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia miłości
  • Naśladownictwo, efekt kameleona
  • Zaufanie
  • Komunikacja
  • Agresja

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni