logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Czy wiesz, że trening oparty na uważności może pomóc osobom ze skłonnością do lęku społecznego? Jeśli więc unikasz sytuacji, w których możesz być oceniany, źle znosisz, gdy jesteś obiektem zainteresowania, warsztaty mindfulness mogą przyjść Ci z pomocą. Dzięki Twojemu udziałowi w badaniu będziesz miał realny wpływ na ocenę skuteczności działania terapii poznawczej opartej na uważności w kontekście lęku społecznego. Badanie gwarantuje Ci m.in. możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym ośmiotygodniowym treningu uważności (MBCT).

Jaki jest cel badania?

Celem badania jest wstępna ocena skuteczności działania terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT), czyli metody stosowanej z powodzeniem w leczeniu i zapobieganiu depresji, słabo poznanej w zakresie wpływu na lęk społeczny. Lęk społeczny jest powszechną dolegliwoscią, a na jego kliniczną postać cierpi aż 13,5 proc. ludzi w ciagu życia (Kessler i in., 1994). Badanie to jest częścią projektu badawczego oceniającego adaptacyjną koncepcję Ja, którego uważność jest jednym z elementów.

Kogo szukamy?

Poszukujemy osób odczuwających nieśmiałość w sytuacjach społecznych (czyli lęk przed nagatywną oceną społeczną), pojawiający się lęk przed byciem ośmieszonym lub zawstydzonym w sytuacji społecznej. Osoba dotknięta lękiem społecznym unika zwykle sytuacji (np. mówienie publiczne, pisanie kiedy inni patrzą itp.) , które stawiają ją w centrum zainteresowania, lub znosi je z dużym napięciem.

Wytyczne do badania:

  • wiek: 18-50 rok życia;
  • lokalizacja: Warszawa (Instytut Uważności i Psychoterapii) – treningi odbywać się będą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

 

Na czym polega badanie?

W projekcie zamierzamy porównać skuteczność MBCT vs. grupę kontrolną (waiting list) u około 60 osób oraz oceniać mediatory i moderatory zmiany klinicznej. W tym celu przed ośmioma tygodniami interwencji i po nich badani wykonają pomiar kwestionariuszowy, pomiar okulograficzny, oraz część z nich - dodatkowo pomiar EEG. 

Ninijsze badanie pozwoli ocenić czy MBCT może być stosowane jako interwencja wpływająca na zmianę postrzegania siebie i przetwarzania infomacji o otoczeniu przez osoby wykazujące lęk społeczny.

CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ

Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w badaniu gwarantuje możliwość wzięcia udziału w ośmiotygodniowym treningu uważności. Treningi będą prowadzone przez certyfikowanych nauczycieli mindfulness z Instytutu Uważności i Psychoterapii. Każdy z uczestników badania pomoże ocenić skuteczność działania terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT). Korzyści z udziału w badaniu:

  • możliwość wzięcia udziału w ośmiotygodniowym treningu uważności;
  • możliwość uzyskania wsparcia/ pomocy w radzeniu sobie z problemem lęku społecznego;
  • lepsze radzenie sobie ze stresem;
  • wspieranie nauki.

Trening Uważności zmniejsza stres związany zarówno z codziennymi trudnościami, jak i przewlekłym cierpieniem. Poprawia psychologiczne funkcjonowanie w obszarach jakości życia, optymizmu, pozytywnych emocji oraz radzenia sobie z lękiem, kłopotami ze snem czy depresją. Na całość treningu składa się 8 spotkań grupowych (raz w tygodniu) oraz jedno kilkugodzinne spotkanie w weekend (tzw. „Dzień Uważności”). W ramach projektu równolegle będą prowadzone dwie grupy: poranna i wieczorna.

Zaproszenia do udziału w badaniach

Badania 30-10-2017

Baza Filmów Emocjonalnych

Chcesz zrozumieć swoje reakcje emocjonalne oraz ludzi z Twojego otoczenia? Weź udział w interesującym badaniu, w trakcie którego wraz z naukowcami będziesz współtworzyć nowatorskie narzędzie badawcze – Bazę Filmów Emocjonalnych...

Czytaj więcej

Badania 30-10-2017

Program przeciwdziałania stresowi wśród personelu medycznego

Wykonujesz zawód medyczny? Jesteś lekarzem, pielęgniarką, położną? Weź udział w badaniu fokusowym i miej realny wpływ na udoskonalenie programu szkoleniowo-terapeutycznego przeciwdziałającego stresowi zawodowemu oraz jego negatywnym skutkom wśród personelu medycznego. Badanie...

Czytaj więcej

Badania 30-10-2017

Mindfulness a lęk społeczny

Czy wiesz, że trening oparty na uważności może pomóc osobom ze skłonnością do lęku społecznego? Jeśli więc unikasz sytuacji, w których możesz być oceniany, źle znosisz, gdy jesteś obiektem zainteresowania...

Czytaj więcej

Badania 30-10-2017

Powtarzające się myśli negatywne i hamowanie

Czy zdarza Ci się, że rozpamiętujesz swoje problemy? Niesutannie powracają do Ciebie pytania: „czemu wydarzyło się to właśnie mnie?”, „czym sobie na to zasłużyłem?”. Jest to nic innego, jak powtarzające...

Czytaj więcej

Badania 30-10-2017

Poprawa funkcjonowania kobiet z chorobą nowotworową

Serdecznie zapraszamy Panie do udziału w badaniu naukowym, którego celem jest rozpoznanie, w jaki sposób żyją i czują się na co dzień kobiety z chorobą nowotworową. Uczestnictwo w badaniu pomoże...

Czytaj więcej

Badania 13-11-2017

Popraw swoją pamięć

Chcesz szybciej zapamiętywać informacje, efektywniej się uczyć i lepiej koncentrować na zadaniach? Weź udział w badaniu naukowym i ćwicz swoją pamięć za pomocą gier online. Dzięki treningowi nie tylko poprawisz...

Czytaj więcej

Badania 29-11-2017

Badania nad efektywnością e-interwencji dla osób z depresją

Jesteś psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą? A może masz doświadczenie zawodowe w tworzeniu rozwiązań z obszaru e-zdrowia psychicznego? Weź udział w badaniu ankietowym i wesprzyj projekt, który może zmienić sposób postępowania w terapii depresji...

Czytaj więcej

Badania 23-04-2018

A jak na Ciebie działają media społecznościowe?

Dużo mówi się o ciemnych stronach mediów społecznościowych. Dlaczego więc tak wiele osób codziennie z nich korzysta? Czy faktycznie media społecznościowe, takie jak Instagram, frustrują nas i odciągają od realnego...

Czytaj więcej

Badania 01-08-2018

Opisywanie swoich doświadczeń a samopoczucie i nastrój

W jaki sposób najczęściej opisujemy i postrzegamy siebie oraz swoje codzienne doświadczenia? Czy może to świadczyć o tym, jacy jesteśmy, czym się charakteryzujemy? A może zależy to bardziej od kontekstu...

Czytaj więcej