logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Gwałtowny rozwój rynku technologii mobilnych daje unikalną szansę dotarcia do ogromnej liczby ludzi. Wyznacza nowe standardy zarówno pracy terapeutycznej jak i badawczej. W ramach dynamicznego rozwoju sektora E-Health powstają nie tylko złożone systemy informatyczno-komunikacyjne dla służby zdrowia i opieki zdrowotnej, lecz także narzędzia, które mają zachęcać ludzi do zarządzania własnym zdrowiem i dobrostanem. Zespół badaczy StresLab z Uniwersytetu SWPS opowie o tym, jak aplikacje mobilne są wykorzystywane w psychologii. Przedstawi szanse, zagrożenia, a przede wszystkim przykłady już istniejących rozwiązań w oparciu o nowe technologie. Zaprezentowane zostaną przykłady zastosowań aplikacji mobilnych w terapii i psychoedukacji oraz wyniki badań dotyczące ich efektywności. Po prezentacji zapraszamy do dyskusji i dzielenia się doświadczeniami na temat wykorzystywania aplikacji mobilnych w psychologii.

Data

28 września 2016 r., godz. 17.00-18.30, sala S304

Prelegenci

Spotkanie poprowadzi zespół badawczy StresLab z Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Członkowie: dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS, mgr Martyna Kowalska, mgr Anna Kuna, mgr Magdalena Leśnierowska, mgr Anna Rogala, mgr Krzysztof Rzeńca, mgr Ewelina Smoktunowicz, mgr Maria Szczepaniak, mgr Katarzyna Żukowska.

StresLab jest zespołem naukowym działającym pod kierunkiem dr hab. Romana Cieślaka, prof. Uniwersytetu SWPS. Członkowie zespołu tworzą, wykorzystują i oceniają sposoby zapobiegania oraz leczenia zaburzeń psychicznych z wykorzystaniem technologii internetowych (tzw. psychologiczne interwencje internetowe). Obecnie zespół realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest opracowania innowacyjnego systemu do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych działających na urządzeniach mobilnych. Głównym założeniem systemu jest umożliwienie osobom działającym w ogólnie pojętym obszarze oddziaływań psychologicznych, jakimi na przykład są psychoterapia, doradztwo, coaching, psychoedukacja itp., tworzenia i dalszego udostępniania autorskich interwencji za pomocą aplikacji mobilnej.

Programy komputerowe są pierwszymi w dziejach ludzkości systemami, nad którymi możemy mieć absolutną władzę. Nie krępują nas nawet prawa fizyki, niekiedy tylko dostępna moc obliczeniowa. Nauki przyrodnicze – od astronomii po mikrobiologie posługują się tym narzędziem odkąd tylko komputery stały się dostępne czyli już od ponad pół wieku! Współcześnie z symulacyjnymi komputerowymi ukrytymi pod postacią gier stykamy się na co dzień. Oczywiście odmienny jest cel – w nauce zrozumienie złożonych procesów, w grach naśladowanie dla lepszej rozrywki odbiorcy. Wśród tysięcy tytułów są też takie jak „The Sims” czy „Simcity”. Te mają wiele wspólnego ze sposobem w jaki używamy komputerów do modelowania w naukach społecznych – i o tym właśnie opowiem.

Data

29 września 2016 r., godz. 17.00-18.30, sala S302

Prelegent

dr Wojciech Borkowski – biolog, ewolucjonista i specjalista od zastosowań układów złożonych i symulacji komputerowych w szeroko rozumianych naukach społecznych i biologicznych. Szczególnie interesuje się mechanizmami samoorganizacji i przekazu informacji w społeczeństwie, w tym szeroko rozumianym wpływem społecznym, a także analogiami między ewolucją biologiczną i ewolucją kulturową oraz rolą biologiczno-kulturowej koewolucji w ukształtowaniu ludzkości.

Festiwal Nauki

Internet i nowe technologie 13-07-2016

Czy psycholog ma chrapkę na apkę? Aplikacje mobilne w pracy psychologa

Gwałtowny rozwój rynku technologii mobilnych daje unikalną szansę dotarcia do ogromnej liczby ludzi. Wyznacza nowe standardy zarówno pracy terapeutycznej jak i badawczej. W ramach dynamicznego rozwoju sektora E-Health powstają nie...

Czytaj więcej

Psychologia 13-07-2016

Psychologia bliskich związków

Bliskie związki, a w szczególności związki romantyczne, są jednym z ważniejszych obszarów naszego funkcjonowania społecznego. Jakość relacji partnerskich niejednokrotnie wyznacza nasze priorytety życiowe i w dużym stopniu decyduje o ocenie...

Czytaj więcej

Internet i nowe technologie 13-07-2016

„Simsociety” – symulacje komputerowe w naukach społecznych

Programy komputerowe są pierwszymi w dziejach ludzkości systemami, nad którymi możemy mieć absolutną władzę. Nie krępują nas nawet prawa fizyki, niekiedy tylko dostępna moc obliczeniowa. Nauki przyrodnicze – od astronomii...

Czytaj więcej

Psychologia 13-07-2016

Jak Cię widzą, tak Cię piszą…? O konsekwencjach stygmatyzacji w otyłości i obrzęku tłuszczowym

W ramach wykładu przedstawiona zostanie problematyka stygmatyzacji osób z nadmierną masą ciała i jej konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego osób podlegających stygmatyzacji. Szczególna uwaga zostanie poświęcona mało znanym w...

Czytaj więcej

Psychologia 13-07-2016

Ciało – wróg czy przyjaciel

Warsztat poświęcony będzie pokazaniu w jaki sposób terapia akceptacji i zaangażowania może pomóc, gdy zmagamy się z problemami takimi jak wygląd który odbiega od kulturowo akceptowalnej normy, lub zmiany funkcjonowania...

Czytaj więcej

Spotkania azjatyckie 13-07-2016

Święta w kulturze chińskiej

Podczas wykładu zostaną omówione tradycyjne święta chińskie, od tych najbardziej znanych jak Święto Wiosny (Chiński Nowy Rok) czy też Święto Środka Jesieni, poprzez te mniej znane jak Chińskie Święto Zmarłych...

Czytaj więcej

Spotkania azjatyckie 13-07-2016

Problemy chińskiej cyberprzestrzeni

Informatyzacja stanowi wyzwanie dla Chin, ale też Chiny stają się wyzwaniem dla światowego porządku także w zakresie Internetu i nowych technologii. W pierwszej części zaprezentowany zostanie kontekst międzynarodowy, w tym problem cyberbezpieczeństwa. Następnie...

Czytaj więcej