logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Ośrodek Badań Okulograficznych (OBO) działa na Uniwersytecie SWPS od 2015 r. OBO jest ośrodkiem „siostrzanym” Eye Tracking Laboratory w School of Computing, Clemson University, SC, USA. W OBO prowadzone są badania podstawowe i aplikacyjne z zakresu percepcji i uwagi wzrokowej, interakcji człowieka z komputerem (HCI), w tym w wirtualnej i mieszanej rzeczywistości, edukacji multimedialnej oraz psychopatologii poznawczej.

Idea

OBO to nie tylko ośrodek naukowy, lecz także edukacyjny. Dysponujemy unikalną w Polsce pracownią dydaktyczną, wyposażoną w kilkanaście okulografów stacjonarnych i mobilnych. Dzięki temu studenci podczas zajęć poświęconych metodzie okulograficznej są w stanie ją dogłębnie poznać, nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej, tworząc własne projekty badawcze.

Przy OBO działa studenckie Koło Naukowe Badań Okulograficznych.

Cele i zadania

Celem naukowym OBO jest rozwój metody okulograficznej oraz jej zastosowań w interdyscyplinarnych projektach badawczych łączących technologie z naukami społecznymi i humanistycznymi.

Członkowie i studenci Ośrodka Badań Okulograficznych aktywnie uczestniczą w międzynarodowym życiu akademickim, prowadząc badania we współpracy z naukowcami m.in. z: USA, Niemiec, Belgii, Szwajcarii, Norwegii czy Hiszpanii. Organizujemy i współorganizujemy polskie i międzynarodowe interdyscyplinarne konferencje naukowe poświęcone zastosowaniom okulografii w różnych dziedzinach nauki. Warto wymienić chociażby współorganizację wraz z Lincoln University Nebraska jednej z najważniejszych konferencji międzynarodowych poświęconych okulografii, ACM Symposium on Eye Tracking Research and Applications – ETRA (w Warszawie w 2018 r. i w Denver w 2019 r.) czy kilku edycji Polskiej Konferencji Eyetrackingowej.

Nasz zespół

Krzysztof Krejtz Uniwersytet SWPS

dr

Krzysztof Krejtz

kierownik
Zainteresowania naukowe: edukacja multimedialna, interakcja człowieka z komputerem (HCI), dynamika uwagi wzrokowej, procesy poznawcze i ich wskaźniki okulograficzne
biogram »

Izabela Krejtz Uniwersytet SWPS

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Izabela Krejtz

Zainteresowania naukowe: psychopatologia poznawcza, badania okulograficzne w edukacji, treningi wdzięczności, badania dzienniczkowe (ecological momentary assessment)
biogram »

Agnieszka Młyniec Uniwersytet SWPS

dr

Agnieszka Młyniec

Zainteresowania naukowe: psychologia poznawcza, psychologia edukacyjna, psychologia osobowości, psychologia środowiskowa, psychologia architektury, interdyscyplinarne zagadnienia czasoprzestrzeni i ram odniesienia
biogram »

Doktoranci

Karol Chlasta Uniwersytet SWPS

mgr

Karol Chlasta

Zainteresowania naukowe: uczenie maszynowe, interakcja człowieka z komputerem (HCI), wirtualna rzeczywistość
ORCID, Google Scholar, Research Gate, DBLP

Agata Cybulska

mgr

Agata Cybulska

Zainteresowania naukowe: wpływ treningu muzycznego na centralne procesy poznawcze, badania okulograficznej w edukacji muzycznej, procesy czytania
ORCID

Melanie Kowalczyk Uniwersytet SWPS

mgr

Melanie Kowalczyk

Zainteresowania naukowe: funkcjonowanie poznawcze w zależności od równowagi hormonalnej organizmu, badania dzienniczkowe, psychopatologia poznawcza, psychologia pozytywna
ResearchGate

Małgorzata Piotrowska-Półrolnik Uniwersytet SWPS

mgr

Małgorzata Piotrowska-Półrolnik

Zainteresowania naukowe: psychosomatyka, badania okulograficzne w edukacji, metodologia badań psychofizjologicznych, psychologiczne aspekty pierwotnego nadciśnienia tętniczego

 Katarzyna Wisiecka Uniwersytet SWPS

mgr

Katarzyna Wisiecka

zainteresowania naukowe: uwaga współdzielona w trakcie współpracy, synchroniczność fizjologiczna, okulografia mobilna, interakcja człowieka z komputerem
ORCID, Google Scholar

Stażyści

Anna Mazurowska Uniwersytet SWPS

Anna Mazurowska

Studentka III roku psychologii w Uniwersytecie SWPS. Zainteresowania naukowe: psychologia środowiska i klimatu, selektywna uwaga wzrokowa, regulacja emocjonalna a procesy uwagi

Anna Redeł Uniwersytet SWPS

Anna Redeł

Studentka IV roku psychologii w Uniwersytecie SWPS. Zainteresowania naukowe: poznanie społeczne, ostracyzm, tendencyjności uwagi

 

Współpracownicy

Nawiązujemy kontakty z badaczami z kraju i zagranicy. Do naszych stałych współpracowników należą:

 • prof. Andrew T. Duchowski (Clemson University, SC, USA)
 • prof. Morten Fjeld (University of Bergen, Norwegia)
 • prof. Anke Huckauf (Ulm University, Niemcy)
 • prof. Pilar Orero (Universitat d’Autonoma de Barcelona, Hiszpania)
 • prof. Halszka Jarodzka (Open University, Holandia)
 • prof. Dan Hansen-Witzner (IT University of Copenhagen, Dania)
 • dr hab. prof. UŁ Aneta Pawłowska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • dr hab. prof. UW, Agnieszka Szarkowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • dr. Bonita Sharif (Lincoln University Nebraska, N, USA)
 • dr. Pieter Vansteenkiste (Ghent University, Belgia)
 • dr. Roman Bednarik (Eastern University of Finland, Finlandia)
 • dr Monika Kornacka (Uniwersytet SWPS, Katowice, Polska)
 • dr hab. prof. APS Anna Zajenkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, Polska)

Wybrane publikacje

 • Krejtz, I., Krejtz, K., Wisiecka, K., Abramczyk, M., Olszanowski, M., i Duchowski, A. (2020). Attention dynamics during emotion recognition by deaf and hearing individuals. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10–21.
 • Duchowski, A.T., Krejtz, K., Gehrer, N.A., Bafna, T., i Bækgaard, P. (2020). The Low/High Index of Pupillary Activity. Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems CHI’20. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1–12.
 • Krejtz, K., Żurawska, J., Duchowski, A., i Wichary, S. (2020). Pupillary and microsaccadic responses to cognitive effort and emotional arousal during complex decision making. Journal of Eye Movement Research, 13(5).
 • Krejtz, I., Holas, P., Rusanowska, M., i Nezlek, J. B. (2018). Positive online attentional training as a means of modifying attentional and interpretational biases among the clinically depressed: An experimental study using eye-tracking. Journal of Clinical Psychology, 1–13.
 • Krejtz, K., Duchowski, A. T., Niedzielska, A., Biele, C., i Krejtz, I. (2018). Eye Tracking Cognitive Load Using Pupil Diameter and Microsaccades with Fixed Gaze, PLOS ONE, 13(9), 1–23.
 • Krejtz, K., Duchowski, A. T., Krejtz, I., Szarkowska, A. i Kopacz, A. (2016) Discerning Ambient/Focal Attention with Coefficient K, ACM Transactions on Applied Perception, 13(3), 11:1–11:20.

Projekty

Aktualnie prowadzone projekty

 • 2020–2023 – LEAD-ME Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility – projekt w ramach programu COST Unii Europejskiej (Cost Action CA19142). Członek management committee projektu oraz lider grupy roboczej nr 3 (Quality and Standardization): dr Krzysztof Krejtz
 • 2021–2024 – Związek pomiędzy cyklem menstruacyjnym a lękiem i funkcjonowaniem poznawczym – moderacyjna rola stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej. Kierownik projektu: mgr Melanie Kowalczyk; opiekun naukowy: dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Izabela Krejtz. Grant nr 2020/37/N/HS6/02571
 • 2019–2021 – Focal Attention Span Test – FAST. Projekt w ramach program RID 012-RID-2018/19
 • 2017–2020 – Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania – badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6–9 lat. Kierownik projektu: mgr Agata Cybulska; opiekun naukowy: dr hab. prof. USWPS Izabela Krejtz

 

 

 

 

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
Instytut Psychologii
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Kontakt

Kierownik Centrum: dr Krzysztof Krejtz
e-mail: kkrejtz@swps.edu.pl