logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Paweł Pyrka

 

Profil zawodowy

Filolog angielski, kierownik specjalności filologia angielska