logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla pedagogów i wychowawców, psychologów, terapeutów oraz psychoterapeutów.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Taniec w terapii i rozwoju

 • Rekrutacja trwa. Planowany początek zajęć: październik 2021 roku.

O studiach

"Taniec to co raz częściej i szerzej wykorzystywane narzędzie pracy rozwojowej i terapeutycznej - uzasadnione obecną wiedzą i badaniami. To niezwykle ciekawa i głęboka metoda terapii przez sztukę, zakorzeniona w różnych nurtach psychologii. Nasi wykładowcy posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz duże doświadczenie praktyczne w obszarze terapii tańcem i ruchem w różnych grupach wiekowych i klinicznych."

Edyta_Bonkdr Edyta Bonk
Kierownik merytoryczny kierunku

Partner kierunku

logom2 DMT

Adresaci

Studia skierowane są do pedagogów i wychowawców, psychologów, terapeutów oraz psychoterapeutów. Dla wszystkich osób, które pracują z grupami czy indywidualnie i chciałyby rozszerzyć wachlarz narzędzi do pracy z nimi (np. terapeuci zajęciowi). Adresatami mogą być także fizjoterapeuci, osoby pracujące w ośrodkach rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Studia wprowadzają w tematykę terapii przez taniec i ruch oraz w podstawy w pracy z ciałem. Metody te mogą być przydatne jako element integracyjny, diagnostyczny, rozwojowy oraz terapeutyczny.

Cel

Celem studiów jest wprowadzenie w tematykę terapii poprzez taniec, ruch i muzykę w różnych grupach rozwojowych i terapeutycznych. Każdy blok tematyczny będzie rozpoczynał się od części teoretycznej. Warsztaty praktyczne natomiast będą miały charakter doświadczalno-metodyczny.

Dlaczego warto

Słuchacze nabędą podstawowe umiejętności z zakresu wykorzystania tańca, muzyki i ruchu w pracy z grupą rozwojową i terapeutyczną. Poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych „Taniec w terapii i rozwoju”, absolwenci uzyskają dodatkowo zaświadczenie ukończenia kursu: Podstawy DMT (Psychoterapia Tańcem i Ruchem) będące jednym z warunków przyjęcia na studia psychoterapii w Instytucie DMT w Warszawie.

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

80% frekwencji, uzyskanie wymaganych zaliczeń cząstkowych oraz napisanie i zaprezentowanie scenariusza zajęć dla wybranej grupy rozwojowej lub terapeutycznej.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS przewidziane ustawą.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Filia Uniwersytetu SWPS w Sopocie, przy ul. Polnej 16/20 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Program studiów obejmuje 201 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów w następujących obszarach tematycznych:

 • Podstawy terapii tańcem
 • Podstawy psychoterapii tańcem (DMT)
 • Taniec kreatywny w pracy z dziećmi
 • Taniec terapeutyczny w pracy z kobietami
 • Taniec terapeutyczny w pracy z seniorami
 • Taniec terapeutyczny z osobami na wózkach
 • Taniec terapeutyczny z osobami niewidomym
 • Taniec terapeutyczny w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Taniec terapeutyczny w wodzie
 • Biodanza
 • Taniec w arteterapii
 • Symboliczny i terapeutyczny wymiar tańców etnicznych
 • Etyka zawodowa

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  680 zł
2 raty 3 150 zł
1 rata 5 900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00

Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.
W przypadku potrzeby wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne/mailowe ustalenie dnia i godziny wizyty.