logo uswps nazwa 3

Centrum prasowe
Tak
Tak
dr
Edyta Bonk
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju
czarne

dr

Edyta Bonk

Wydzial Psychologii w Sopocie
adiunkt w Zakładzie Psychologii Wspomagania Rozwoju

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog rozwojowy. Zajmuje się psychologicznymi aspektami aktywnego starzenia się oraz stymulacją poznawczą seniorów (treningi pamięci, treningi twórczego myślenia). Interesuje się arteterapią, wpływem ruchu, muzyki i tańca na ciało i psychikę.

Współpracuje z trójmiejskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz Domami Pomocy Społecznej. Jest certyfikowanym Terapeutą Tańcem i od wielu lat prowadzi zajęcia choreoterapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych (szkoły, przedszkola, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze Monar, festiwal dla kobiet PROGRESsteron).

Na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej, badań empirycznych, aktywizacji potencjału osób w wieku senioralnym oraz metod radzenia sobie ze stresem.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Gerontologia
  • Psychologia starzenia się
  • Trening pamięci i trening twórczości
  • Psychosomatyka
  • Terapia tańcem
  • Arteterapia
  • Relaksacja
  • Metody radzenia sobie ze stresem
  • Wykluczenie osób starszych

Informacje prasowe