Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HbY"

Kierunek dostępny także w:

Wrocławiu, Krakowie.

O studiach

Psychologia śledcza w praktyce to studia, które przygotowują specjalistów do wykonania analizy każdego czynu przestępczego i opracowania psychologicznej sylwetki sprawcy.

Nasi słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności przydatne w pracy, takie jak komunikacja ze świadkiem i podejrzanym w kontekście postępowania przygotowawczego, analiza miejsca zbrodni, profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw, ocena szczerości zeznań i wyjaśnień, czy detekcja kłamstwa. Potrafią samodzielnie przygotować strategię wywiadu i przeprowadzić przesłuchanie świadka lub podejrzanego. Są dobrze przygotowani do współpracy z policją, prokuraturą i sądami oraz innymi organizacjami zajmującymi się identyfikacją i zwalczaniem przestępczości oraz ochroną i wsparciem osób pokrzywdzonych.

Więcej informacji o studiach

Psychologia śledcza to nurt wywodzący się z doświadczeń psychologii sądowej. Stanowi dynamicznie rozwijającą się dziedzinę, wykorzystującą wyniki badań oraz doświadczenia praktyczne dla potrzeb postępowania przygotowawczego w procesie karnym i/lub na potrzeby postępowania cywilnego. Aktualna wiedza i umiejętności z tego zakresu są szczególnie ważne dla profesjonalistów zatrudnionych w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, wymiaru sprawiedliwości oraz w służbach specjalnych.

 

Czy to studia dla ciebie?

Studia kierujemy do absolwentów psychologii, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie psychologii śledczej, pracujących lub współpracujących z instytucjami bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości.

Zapraszamy zarówno teoretyków, jak i praktyków integracji psychologii i prawa. To kierunek szczególnie dla:

 • absolwentów psychologii, pedagogiki, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • osób planujących karierę biegłego psychologa sądowego,
 • praktykujących biegłych,
 • funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej,
 • Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej,
 • pracowników pionów bezpieczeństwa firm, korporacji,
 • detektywów.

Dlaczego warto?

 1. Świadectwo ukończenia studiów pozwala ubiegać się o wpis na listę biegłych sądowych przy Sądach Okręgowych.
 2. Program wewnętrznych praktyk obejmuje problemy analizy informacji i komunikacji specjalnej w obszarze psychologii śledczej.
 3. Odpowiednia proporcja zajęć teoretycznych i praktycznych ćwiczeń, podczas których omawiamy analizę realnych przypadków.
 4. Absolwenci zyskują więcej pewności siebie i poczucie większej sprawności i kompetencji w nadzorowanych lub prowadzonych przez siebie śledztwach i ekspertyzach.

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

O atutach kierunku opowiada kierownik merytoryczny, Dariusz Piotrowicz: Wywiad

Program studiów

Blok tematyczny

Wprowadzenie w historię, terminologię i obszary zainteresowania psychologii śledczej.

Blok tematyczny

Psychologia śledcza na płaszczyźnie prawa i wiadomości specjalnych. Problemy ekspertyzy psychologicznej.

Blok tematyczny

Wywiad i przesłuchanie.

Blok tematyczny

Problematyka formowania się zeznań oraz ich odtwarzania w różnych kontekstach prawnych.

Blok tematyczny

Zagadnienia analizy zmian psychofizjologicznych – wariograf i badanie wariograficzne.

Blok tematyczny

Wiktymologia i psychotraumatologia kryminalna.

Blok tematyczny

Diagnoza motywacji przestępczej.

Blok tematyczny

Przestępczość i przemoc w miejscu pracy – mobbing i bullying.

Blok tematyczny

Psychologiczne i prawne aspekty interwencji.

Blok tematyczny

Sylwetki psychologiczne sprawców przestępstw agresywnych.

Blok tematyczny

Psychologiczna analiza miejsca zdarzenia przestępczego i opracowywanie sylwetki psychologicznej nieznanego sprawcy przestępstwa.

Blok tematyczny

Przestępstwa seryjne.

Blok tematyczny

Psychologia terroryzmu.

Blok tematyczny

Terror kryminalny – sylwetki psychologiczne sprawców.

Blok tematyczny

Komunikacja z osobami zaburzonymi oraz elementy negocjacji kryzysowych.

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 186 godzin dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się się co 2-3 tygodnie w weekendy.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach i czynny udział w zajęciach (stanowi 50% oceny końcowej)
 • Pozytywna ocena z testu wiedzy nabytej podczas studiów. Test obejmuje pytania z poszczególnych przedmiotów (stanowi 25% oceny końcowej)
 • Praca dyplomowa przygotowana na zakończenie studiów (stanowi 25% oceny końcowej)

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców składa się z praktykujących ekspertów, osób dobrze znanych w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz instytucjach zajmujących się analizą informacji. To osoby znane również na rynku szkoleń, doradztwa, opiniodawstwa, psychoterapii i interwencji kryzysowej.

  Kierownik kierunku

 • mgr
  Dariusz Piotrowicz
  mgr
  psycholog, biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej i śledczej, profiler
 •  
  Jan Gołębiowski
   
  psycholog kryminalny, biegły sądowy, profiler
 •  
  Jarosław Marciniak
   
  prawnik
 • dr hab.
  Dorota Merecz-Kot
  dr hab.
  psycholog
 •  
  Andrzej Mroczek
   
  ekspert w zakresie: terroryzmu i terroru kryminalnego, przestępczości zorganizowanej, edukacji i zarządzania w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych
 • dr hab.
  Romulad Polczyk
  dr hab.
  psycholog
 •  
  Wiesław Zyskowski
   
  specjalista w dziedzinie wystąpień publicznych, kreowania wizerunku oraz przesłuchań z wykorzystaniem metod FBI

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 780 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 650 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 1 racie 6 900 PLN 6 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025