logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla menedżerów i pracowników działów marketingu i promocji, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie social media i content marketingu.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Content Marketing
czyli jak budować markę w internecie

  • Rekrutacja zakończona.
    Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Kierownikiem kierunku jest Renata Makuszak-Krzyżaniak

Adresaci

Wykłady oraz zajęcia warsztatowe są prowadzone od podstaw, stąd ofertę kierujemy głównie do osób początkujących lub średniozaawansowanych.
Proponowany kierunek studiów podyplomowych skierowany jest do:

  • menedżerów i pracowników działów marketingu i promocji, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie social media i content marketingu
  • pracowników lub właścicieli agencji reklamowych oraz Public Relations, agencji marketingowych, content marketingowych, SEO, domów mediowych,agencji marketingowych, content marketingowych, SEO, domów mediowych, którzy pragną wzbogacić i odświeżyć posiadaną wiedzę
  • pracowników instytucji państwowych, którzy chcą rozwinąć obecność macierzystych instytucji w mediach społecznościowych i Internecie
  • absolwentów szkół wyższych o pokrewnych profilach, którzy chcą pracować w agencjach kreatywnych lub reklamowych
  • właścicieli prywatnych firm lub osób planujących założyć własną działalność i promować swoje produkty lub usługi w social mediach

CEL

Celem studiów  jest przekazanie aktualnej i kompleksowej wiedzy na temat budowania stabilnej marki w Internecie. Dla wszystkich osób, które planują, bądź też zajmują się budowaniem nowoczesnej marki, i którzy rozumieją jak ważne jest stałe pozyskiwanie ruchu w sieci, nowoczesne budowanie reklamy on-line i sprawne projektowanie kampanii reklamowych na FB.
Warsztaty w pracowni komputerowej podzielone tematycznie na dwa obszary (projektowanie grafiki internetowej oraz retusz i rekonstrukcja zdjęć) pozwolą uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu web designu i projektowania na potrzeby reklamy).
Zajęcia warsztatowe w zakresie pracy z językiem mają na celu przygotować słuchaczy do świadomego rozumienia i tworzenia komunikatu reklamowego oraz pisania skutecznych blogów, newsletterów i tekstów w kontekście wyszukiwarek internetowych. Podczas zajęć słuchacze poznają językowe sposoby wpływania na ludzi. Warsztaty mają mieć charakter interaktywny: studenci będą zachęcani do kreatywnej pracy zespołowej.
Część teoretyczna studiów koncentruje się na przekazaniu słuchaczom wiedzy poszerzające kompetencje z zakresu komunikacji internetowej w zakresie webwritingu, dziennikarstwa internetowego, strategii pozycjonowania marki oraz technik stymulowania sprzedaży. Słuchacze zapoznają się ze sposobami pomiarów skuteczności kampanii reklamowych, poznają techniki optymalizacji dla potrzeb wyszukiwarek internetowych (SEO) i metody monitorowania ruchu w sieci.
Dopełnieniem praktycznych warsztatów będą wykłady poszerzające specjalistyczną wiedzę z zakresu social media marketingu o takie komponenty jak: wykorzystanie efektywnej rekomendacji w sieci poprzez współpracę z blogerami i vlogerami, poznanie najnowszych trendów w content marketingu, storytelling oraz wiedzę na temat mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża skuteczności reklamy.
Zajęcia prowadzą wykładowcy i specjaliści zawodowo związani z social media marketingiem, SEO, SEM, psychologią reklamy, projektowaniem na użytek mediów internetowych oraz szeroko rozumianym wsparciem sprzedaży e-commerce.

Dlaczego warto

Czy można przejść obojętnie wobec czegoś, co pochłania coraz więcej naszej uwagi, czasu i pieniędzy? Czy można ignorować to, co ma nieograniczoną pojemność, zasięg oraz możliwości? Większość z nas nie jest już wstanie dzisiaj funkcjonować bez dostępu do Internetu, smartphone`a i zakupów on-line. Podobnie jest z firmami. Wiemy już, że nie zbudujemy dzisiaj marki bez Internetu, ale dobrej marki nie zbudujemy przede wszystkim bez odpowiedniego contentu. Jak go tworzyć? Jak prowadzić dialog z naszymi klientami? O tym wszystkim będzie się można dowiedzieć podczas zajęć, które prowadzą zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem jak i świetni praktycy reprezentujący uznane marki z wielu branż.

Co nas wyróżnia

Przygotowując studia postawiliśmy przede wszystkim na przekaz praktyczny i skupiliśmy się na korzyściach, jakie możemy zaoferować słuchaczom. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej. To oznacza m.in. korzystanie z najnowszych narzędzi analitycznych, aplikacji on-line oraz badań marketingowych. Nasi słuchacze będą również brali udział w procesie projektowania kampanii marketingowych w kanałach social media,w tworzeniu blogów firmowych, projektowaniu reklam internetowych, tworzeniu przekazów video oraz opracowywaniu media planów (spójrz na program studiów).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest wykonanie i obrona pracy dyplomowej: prezentacja strategii promocji dowolnego produktu lub usługi w kanałach social media. Warunkiem dopuszczenia słuchaczy do obron jest min. 70% procentowa frekwencja na zajęciach.

Czas trwania

Dwa semestry - 190 godzin +12 godzin przeznaczonych na obrony dyplomu

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2020/2021

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Pobierz program w formacie pdf

UCZESTNICY KURSÓW POSIĄDĄ WIEDZĘ NA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

— współczesnych trendów w content marketingu oraz metod działania w internecie w oparciu o tzw. marketing treści,
— efektywnego posługiwania się algorytmami Googla,
— rozszerzoną wiedzę z zakresu kluczowych narzędzi w content marketingu: Facebook, Twitter, LinkedIn, You Tube oraz SlideShare,
— najistotniejszych elementów składowych strategii content marketingowej,
— strategii pozycjonowania marki w content marketingu,
— językowych środków perswazji stosowane w reklamie,
— konstrukcji tekstu w kontekście działania wyszukiwarek,
— zasad efektywnej współpracy z blogosferą,
— prowadzenia i utrzymania bloga od strony praktycznej,
— standardów skutecznego budowania przekazu wizualnego w social mediach,
— roli przekazu audiowizualnego i roli video w marketingu internetowym,
— przyczyny sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych i sposobie ich rozwiązywania,
— nowych nośników treści,
— korzyści jakie dają człowiekowi social media z psychologicznego punktu widzenia,
— SEO, dystrybucji treści i pozyskiwanie ruchu w sieci,
— pomiaru i optymalizacja działań w internecie i mediach społecznościowych,
— efektywnego posługiwanie się serwisem YouTube,
— podstawową wiedzę z zakresu tworzenia i prowadzenia kanału filmowego danej marki
— wiedza o technikach i formach narracyjnych oraz ich optymalizacji pod kątem wykorzystania w komunikacji wizerunkowej.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu “Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA”. Okres realizacji projektu: październik 2018 - marzec 2021.
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem oraz zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (tj. ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych i innych leżących po stronie pracodawcy).
• możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł.
• studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
• wymagany wkład własny - w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.
Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. http://dawg.pl/pl/page/609/FORMY-WSPARCIA

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2020-2021
10 rat 680 zł
2 raty 3225 zł
1 rata 6100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

ola

Koordynator kierunku

Beata Żak
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.