hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menedżerów i pracowników działów marketingu i promocji, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie social media i content marketingu.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Content Marketing
jak budować markę w internecie

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Kierownikami kierunku są prof. dr hab. Dariusz DolińskiRenata Makuszak-Krzyżaniak

Adresaci

Proponowany kierunek studiów podyplomowych skierowany jest do:

 • menedżerów i pracowników działów marketingu i promocji, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie social media i content marketingu
 • pracowników lub właścicieli Agencji Reklamowych oraz Public Relations, którzy pragną wzbogacić i odświeżyć posiadaną wiedzę
 • pracowników instytucji państwowych, którzy chcą rozwinąć obecność macierzystych instytucji w mediach społecznościowych i Internecie
 • absolwentów szkół wyższych o pokrewnych profilach, którzy chcą pracować w agencjach kreatywnych lub reklamowych
 • właścicieli prywatnych firm lub osób planujących założyć własną działalność i promować swoje produkty lub usługi w social mediach

CEL

Przekazanie aktualnej i kompleksowej wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności. Wykłady, warsztaty, spotkania z praktykami pozwolą uczestnikom zdobyć mocne podstawy do tego, aby zrozumieć, czym jest komunikacja za pomocą nowoczesnych środków przekazu oraz jak sprawnie i efektywnie wykorzystać narzędzia, które oferuje nam Internet. Studia kierowane do wszystkich osób, które planują, bądź też zajmują się budowaniem nowoczesnej marki w Internecie i którzy rozumieją jak ważne jest stałe pozyskiwanie ruchu w sieci, nowoczesne budowanie reklamy on-line i sprawne projektowanie kampanii reklamowych na Facebook ‘ u.

Dlaczego warto

Czy można przejść obojętnie wobec czegoś, co pochłania coraz więcej naszej uwagi, czasu i pieniędzy? Czy można ignorować to, co ma nieograniczoną pojemność, zasięg oraz możliwości? Większość z nas nie jest już wstanie dzisiaj funkcjonować bez dostępu do Internetu, smartphone ‘a i zakupów on-line. Podobnie jest z firmami. Wiadome jest, że nie zbudujemy dzisiaj marki bez Internetu, ale dobrej marki nie zbudujemy przede wszystkim bez odpowiedniego contentu. Jak go tworzyć? Jak prowadzić dialog z naszymi Klientami? O tym wszystkim będzie się można dowiedzieć podczas zajęć, które prowadzą zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem jak i świetni praktycy reprezentujący uznane marki z wielu branż.

Co nas wyróżnia

Przygotowując studia postawiliśmy przede wszystkim na przekaz praktyczny i skupiliśmy się na korzyściach, jakie możemy zaoferować Słuchaczom. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej. To oznacza m.in. korzystanie z najnowszych narzędzi analitycznych, aplikacji on-line oraz badań marketingowych. Nasi słuchacze będą również brali udział w procesie projektowania kampanii marketingowych w kanałach social media, w tworzeniu blogów firmowych, projektowaniu reklam internetowych, tworzeniu przekazów video oraz opracowywaniu media planów.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest stworzenie i obrona projektu kampanii reklamowej wybranego produktu lub usługi w social mediach.

Czas trwania

Dwa semestry - 190 godzin +10 godzin przeznaczonych na obrony dyplomu

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Pobierz program w formacie pdf

1. Content marketing, czyli czym jest marketing treści?

2. Budowanie strategii content marketingu

 • audyt i analiza
 • grupy docelowe
 • personalizowanie komunikatów marketingowych
 • narzędzia
 • kalendarz redakcyjny
 • jak zwiększać zaangażowanie
 • narzędzia dystrybucji

3. Social media jako narzędzie zaspokajania podstawowych potrzeb człowiek

4. Psychologia reklamy

5. Budowanie marki w sieci

6. Webwriting architektura informacji w Internecie

 • treści internetowe
 • jak czytamy w Internecie?
 • zasady webwritingu
 • długość tekstu w Internecie
 • długość filmów na YouTube
 • tytuł e-maila
 • podcasty
 • posty na Twitterze
 • tytuły Internetowe
 • księga stylu
 • blogi

7. Blogosfera oraz fora internetowe – wykorzystanie efektywnej rekomendacji w sieci

8. Copywriting – jak żonglować słowem?

9. Storytelling

10. Budowanie graficznej strony informacji w Internecie

11. Tworzenie komunikatów audiowizualnych

12. SEO, dystrybucja treści i pozyskiwanie ruchu w sieci

13. Pomiar i optymalizacja działań w Internecie i mediach społecznościowych

14. Zasada 5 P – radzenie sobie z negatywną opinią w social mediach

15. Metodologia badań w Internecie

16. Współczesne trendy w content marketingu:

 • Marketing miast i regionów
 • Self-publishing
 • Big data
 • Nowe nośniki treści

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych we Wrocławiu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 610 zł
2 raty 2925 zł
1 rata 5600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wnosić na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

czarne

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj