logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Tomasz Grzyb

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Tomasz Grzyb

II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego.

Autor publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych” (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”.

W 2014 roku otrzymał Certificate of Appreciation od Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metodologii badań psychologicznych i statystyki z wykorzystaniem komputerów oraz eksperymentalnych metod badań percepcji.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia społeczna
  • Techniki wpływu społecznego
  • Techniki manipulacji
  • Propaganda
  • Metodologia badań

Informacje prasowe

    .