Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Kształcenie psychologiczne w Polsce

+ materiały pokonferencyjne

Podsumowanie konferencji Zapisy

Konferencja stacjonarna i online

Udział w dyskusji będzie możliwy tylko dla osób w sali. Liczba miejsc na udział stacjonarny jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproszenia gości na transmisję jeśli limit miejsc będzie wyczerpany.

Abstrakcyjny obraz przedstawiający dwie głowy na niebieskim tle

Podsumowanie konferencji

Z inicjatywy Uniwersytetu SWPS oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego 22 kwietnia 2024 r. odbyła się w siedzibie USWPS konferencja „Kształcenie psychologiczne w Polsce”. Wydarzenie zostało zorganizowane w odpowiedzi środowiska akademickiego na dyskusję dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego i standardu świadczenia pomocy w tym obszarze, która towarzyszy przygotowaniu rozwiązań legislacyjnych regulujących zawód psychologa i psychoterapeuty, a których elementem jest kształcenie na studiach wyższych na kierunku psychologia.

Rosnące potrzeby społeczne w zakresie pomocy psychologicznej, potwierdzone alarmującymi statystykami co do pogłębiających się negatywnych trendów, wymagają systemowego zwiększenia dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej, a przy tym współpracy wielu środowisk. Jako środowisko akademickie chcieliśmy włączyć się do toczącego dyskursu poprzez wydarzenie, w czasie którego – obok prezentacji raportu podsumowującego obecną sytuację w kształceniu psychologicznym – stworzyliśmy okazję do debaty na temat jakości kształcenia psychologicznego z perspektywy standardów i regulacji, ale również jako elementu systemu ochrony zdrowia i edukacji.


Podsumowanie organizatorów

W dyskusjach panelowych wzięło udział około 20 osób, około 100 osób uczestniczyło w wydarzeniu stacjonarnie, prawie 2000 online.

Najważniejsze informacje i deklaracje, jakie padły podczas wydarzenia:

 • Zapewnienie o bliskim terminie skierowania nowej ustawy o zawodzie psychologa do konsultacji społecznych (usłyszeliśmy słowa o determinacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dokończeniu procesu legislacyjnego). Zaproszenie do zgłaszania chęci udziału w konsultacjach społecznych, pisząc na adres: [email protected];
 • Przekazanie przez Pełnomocnika Ministra Nauki do spraw jakości kształcenia wiadomości o zamiarze powołania przez Ministra Nauki zespołu do spraw opracowania standardów kształcenia na kierunku psychologia;
 • Zapowiedź Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej planowanych zmian w funkcjonowaniu PKA, które zapewnią skuteczne sprawowanie jej funkcji kontrolnej;
 • Poinformowanie przez Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty o determinacji i dużej woli stworzenia ram prawnych działania psychoterapeutek i psychoterapeutów w Polsce. Zadeklarowanie włączenia środowiska akademickiego do udziału w tworzenie ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

Jako organizatorzy wydarzenia cieszymy się, że w gronie osób, środowisk i instytucji mających wpływ na jakość kształcenia psychologicznego w Polsce, mogliśmy wymienić się informacjami i planami. W toku dyskusji panelowych podkreślano niezwykłą zgodność i determinację środowiska psychologów w kwestii regulacji ich zawodu. Łączy nas poczucie odpowiedzialności za jakość kształcenia psychologicznego, ale także troska o to, by podnosić jakość i dostępność usług psychologicznych.

Wierzymy, że zapowiedziane zmiany w najbliższym czasie nastąpią i dadzą nam nową jakość w obszarze uregulowania opieki psychologicznej w Polsce oraz wspólne standardy co do sposobu, w jaki studentki i studentów psychologii przygotowujemy do pełnienia ich misji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia, partnerom udzielającym patronatu. Deklarujemy gotowość do dalszej współpracy.

W imieniu organizatorów
prof. dr hab. Przemysław Bąbel – Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Tomasz Grzyb, prof. USWPS – Uniwersytet SWPSObejrzyj nagranie z wydarzeniaObejrzyj fotorelację

Kształcenie psychologiczne w Polsce - konferencja

Pobierz raport na temat kształcenia psychologów w Polsce

Pobierz raport

Pobierz raport Studia Psychologiczne w Polsce opracowany przez badaczki z Uniwersytetu SWPS oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

O wydarzeniu

Konferencja jest odpowiedzią środowiska akademickiego na dyskusję dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego i standardu świadczenia pomocy w tym obszarze, która towarzyszy przygotowaniu rozwiązań legislacyjnych regulujących zawód psychologa i psychoterapeuty, a których elementem jest kształcenie na studiach wyższych na kierunku psychologia.

Rosnące potrzeby społeczne w zakresie pomocy psychologicznej, potwierdzone alarmującymi statystykami co do pogłębiających się negatywnych trendów, wymagają systemowego zwiększenia dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej, a przy tym współpracy wielu środowisk. Jako środowisko akademickie chcielibyśmy włączyć się do toczącego dyskursu poprzez wydarzenie, w czasie którego - obok prezentacji raportu podsumowującego obecną sytuację w kształceniu psychologicznym - stworzymy okazję do debaty na temat jakości kształcenia psychologicznego z perspektywy standardów i regulacji, ale również jako elementu systemu ochrony zdrowia i edukacji.

Organizatorami konferencji jest Uniwersytet SWPS oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do współpracy w charakterze panelistów zaprosiliśmy przedstawicieli najważniejszych interesariuszy, m. in. Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, MInisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz stowarzyszeń psychologicznych działających w Polsce.

Zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniu!

Zarejestruj się!

Udział w dyskusji będzie możliwy tylko dla osób w sali. Liczba miejsc na udział stacjonarny jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproszenia gości na transmisję jeśli limit miejsc będzie wyczerpany.

Program konferencji
Aula im. Prof. Jana Strelaua (S305)

 1. Otwarcie konferencji
  prof. Roman Cieślak
  rektor Uniwersytetu SWPS, przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP
  prof. Przemysław Bąbel
  dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia UJ

  Moderator:

  prof. Tomasz Grzyb
  dziekan Wydziału Psychologii we Wrocławiu, Uniwersytet SWPS
 2. Prezentacja raportu na temat kształcenia psychologicznego w Polsce

  Autorki raportu:

  prof. Anna Ziółkowska
  Centrum Doskonałości i Innowacji w Dydaktyce oraz Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu, Uniwersytet SWPS
  prof. Julita Koszur
  Wydział Psychologii we Wrocławiu, Uniwersytet SWPS
  prof. Aleksandra Gruszka-Gosiewska
  zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii UJ ds. ogólnych, Uniwersytet Jagielloński
  dr Anna Czerniak
  Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

  Moderator:

  prof. Tomasz Grzyb
  dziekan Wydziału Psychologii we Wrocławiu, Uniwersytet SWPS
 3. Pytania z sali i dyskusja
 4. Lunch
 5. Panel 1: Psycholog jako zawód – perspektywa standardów i regulacji

  Anna Świątek-Kolera
  naczelnik I Wydziału Prawno-Legislacyjnego Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  prof. Wojciech Dragan
  przewodniczący Komitetu Psychologii PAN, Uniwersytet Jagielloński
  dr Katarzyna Orlak
  przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  mgr Katarzyna Sarnicka
  przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów
  mgr Marta Boczkowska
  Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Instytut Psychologii PAN

  Moderator:

  prof. Przemysław Bąbel
  dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia UJ
 6. Przerwa kawowa
 7. Panel 2: Perspektywa uczelni – jak zapewnić jakość kształcąc psychologów?

  prof. Waldemar Urbanik
  pełnomocnik ministra nauki ds. jakości kształcenia, ANS TWP
  dr hab. inż. Janusz Uriasz
  przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  prof. Kamilla Bargiel-Matusiewicz
  prodziekan ds. studenckich Wydziału Psychologii, Uniwersytet Warszawski
  prof. Dorota Czyżowska
  zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii UJ ds. dydaktycznych, przewodnicząca Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Filozoficznym UJ, Uniwersytet Jagielloński
  mgr Maciej Korab
  Parlament Studentów RP

  Moderator:

  prof. Katarzyna Byrka
  Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet SWPS
 8. Przerwa kawowa
 9. Panel 3: Psycholog w systemie ochrony zdrowia i edukacji

  Marta Golbik
  posłanka na Sejm, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty
  Paulina Piechna-Więckiewicz
  podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pełnomocnik Ministra Edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów
  dr Krzysztof Klęczar
  Wojewoda Małopolski
  Maria Strzemieczna-Salikier
  Ministerstwo Zdrowia, Wydział Ochrony Zdrowia Psychicznego
  prof. Bernadetta Izydorczyk
  konsultantka krajowa w dziedzinie psychologii klinicznej

  Moderator:

  prof. Jarosław Michałowski
  dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu, Uniwersytet SWPS
 10. Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizatorzy

Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet SWPS oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • logo USWPS
 • logo UJ

Patronaty

 • Patronat Ministra Nauki
 • Patronat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Patronat Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Patronat Koonferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Patronat Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk

Patronat medialny

 • logo Forum Akacemickiego

Kontakt

Biuro Rektora Uniwersytetu SWPS, [email protected]

Miejsce

Uniwersytet SWPS, Chodakowska 19/31, Warszawa, Aula im. Prof. Jana Strelaua (S305)

Podziękowania

List prof. dr. hab. Jacka Popiela, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego