Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Zbigniew Czwartosz

dr

Zbigniew Czwartosz

 

Profil zawodowy

Psycholog społeczny, wieloletni pracownik naukowy UW. Założyciel i kierownik Ośrodka Negocjacji Rozwiązywania Konfliktów przy ISNS UW (1989 – 2014), mediator sporów zbiorowych z Krajowej Listy Mediatorów Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, od 25 lat zajmuje się facylitacją negocjacji wielostronnych i konsultacji społecznych, W latach 2005 – 2014 członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów I Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-konfliktow-i-sporow/o-radzie), w latach 2010 – 2011 jej przewodniczący. Od 1995 roku, wraz z żoną Elżbietą, prowadził szkolenia mediatorów i sędziów dotyczące problematyki mediacji ( w sumie około 2000 osób).
Od 2007 roku działa na rzecz promocji ADR i budowy społeczeństwa obywatelskiego w rejonach Kaukazu (http://przestrzen.art.pl/content/project/197/warsztaty_negocjacyjne_w_gruzji.htm) oraz w Birmie. https://projektbirma.wordpress.com/razem-dla-birmy-together-for-burma/voice-of-social-change-how-to-bring-activists-and-educators-from-different-regions-of-myanmar-to-discuss-local-education-and-find-common-solutions/