logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Ewa Anuszewska-Kołakowska

mgr

Ewa Anuszewska-Kołakowska

 

Profil zawodowy

Magister pedagogiki specjalnej (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), logopeda dyplomowany (Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego), terapeuta integracji sensorycznej (dwustopniowy kurs PTD - Certyfikat Nr 135), neurologopeda (Studia Podyplomowe „Neurologopedia" na Uniwersytecie SWPS), terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu (JIAS certyfikat Nr PL 0169/13).
Swoją wiedzą teoretyczną i doświadczeniami zawodowymi zakresu skutecznej pomocy dziecku z zaburzeniami w komunikacji werbalnej dzieli się ze studentami oraz słuchaczami kursów dokształcających. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców.
Aktualnie pracuje w warszawskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną i neurologopedyczną dzieci (szerokie spektrum zakłóceń rozwoju mowy i języka), diagnozą integracji sensorycznej dzieci z zaburzeniami mowy, diagnozą i terapią dzieci z zakłóceniami uwagi przetwarzania słuchowego (JIAS).
Dla studentów Studiów Podyplomowych „Neurologopedia" Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia na temat praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu integracji sensorycznej w terapii logopedycznej i neurologopedycznej.