logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Szczepan Cofta

dr hab. n. med.

Szczepan Cofta

 

Profil zawodowy

Naczelny Lekarz Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od 2001 r. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i pulmonologii.
Kierownik Pracowni Zaburzeń Oddychania Podczas Snu w Katedrze i Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu. Wieloletni redaktor Biuletynu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w które porusza sprawy organizacji medycyny w Polsce, ze szczególną wrażliwością na problemy społeczne. Wykładowca licznych konferencji w obszarze zarządzania medycyną oraz w tematyce klinicznej.
Uprzednio pracował w Zakładzie Biochemii Lekarskiej. Przedmiotem zainteresowań klinicznych w zakresie pulmonologii są: przewlekła niewydolność oddechowa, zburzenia oddychania podczas snu oraz mukowiscydozą dorosłych. Był dwukrotnym stypendystą Rządu Francuskiego oraz przebywał na stażu naukowym w Niemczech. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.