logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Kowalewska

 

Agnieszka Kowalewska

 

Profil zawodowy

Projektantka architektury krajobrazu z dwudziestoletnim doświadczeniem pracy jako koordynatorka i autorka wielobranżowych projektów zagospodarowania terenów zieleni publicznej oraz koordynatorka i projektantka w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i planistycznych pracujących w skali urbanistycznej. Autorka ponad setki projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej. Autorka pionierskich w skali kraju badań i analiz krajobrazu zurbanizowanego i otwartego oraz programów operacyjnych dotyczących rozwoju zieleni w skali ogólnomiejskiej dla największych miast Polski, współautorka dokumentów planistycznych.
Trenerka w projekcie ClimateNBS Polska - szkolenia stacjonarne oraz e-learningowe dotyczące architektury krajobrazu (projektowanie błękitno-zielonej infrastruktury) we współpracy z Fundacją Sendzimira. Ma otwarty przewód doktorski na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, temat „Rola usług ekosystemowych w równoważeniu rozwoju miast”.
Zdobywa nagrody i wyróżnienia w konkursach urbanistycznych oraz urbanistyczno-architektonicznych (np. 2016 - nagroda honorowa TUP w ogólnopolskim konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w kategorii „Zrewitalizowana przestrzeń zieleni” za realizację projektu „Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej” w Podkowie Leśnej, 2010 - urbanistyczno-architektoniczna koncepcję rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie – II miejsce (wraz z Czuba Latoszek); 2008 - koncepcję zagospodarowania przestrzennego otoczenia Stadionu Narodowego w Warszawie – III miejsce (wraz z Czuba Latoszek); 2008 - International Society of City and Regional Planners (ISoCaRP) Award for Excellence - międzynarodowa nagroda za koncepcję urbanistyczną Miasteczka Wilanów (Investment Environments sp. z o.o.)).