logo uswps nazwa 3

Poznań

Czym jest elastyczność psychologiczna? To gotowość do reagowania na zdarzenia, myśli, emocje w zgodzie z własnym systemem wartości i obranymi przez siebie celami. W jej treningu pomaga ACT – trening akceptacji i zaangażowania. Na poświęconych mu warsztatach studenci zostaną wprowadzeni w filozofię pracy i specyfikę ACT. Porozmawiają o jego roli w rozwoju osobistym i podnoszeniu jakości życia. Dowiedzą się, czy trening jest skuteczny w przypadku stresu, lęku, wypalenia zawodowego, uzależnień czy problemów somatycznych. Na warsztaty zaprasza Koło Naukowe Tu i Teraz Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

Wstęp wolny. Aby wziąć udział w wydarzeniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

warsztaty

marzec
14 2018

Poznań

Studenckie warsztaty terapii akceptacji i zaangażowania ACT

Uczestnicy poznańskich warsztatów pogłębią swoją wiedzę i umiejętności z zakresu terapii akceptacji i zaangażowania oraz nauk kontekstualnych. Zapoznają się z zagadnieniami teorii ram relacyjnych oraz założeniami funkcjonalnego kontekstualizmu, na których bazuje terapia akceptacji i zaangażowania. Warsztaty umożliwią wspólną wymianę doświadczeń i zainteresowań, poznanie sposobów i metod wykorzystania wiedzy w praktyce oraz integrację wokół tematyki ACT.

Stanowią one również doskonałe przygotowanie do udziału w XII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Przed udziałem w warsztatach osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z podstawami terapii ACT w wymienionych pozycjach:

Program

Warsztaty odbywające się równolegle:

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zapisów. Na każdą pulę warsztatów obowiązuje limit 40 miejsc. 

Osoby obecne na wszystkich trzech warsztatach otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie.

Otwarty styl reagowania w ACT – defuzja i akceptacja

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, czym jest cykl unikania doświadczenia oraz jego negatywne konsekwencje. Sprawdzą, co pozwala uwolnić się od nieprzyjemnych, niepożądanych zdarzeń i doświadczeń osobistych oraz postrzegać je bez osądzania, jako zwykłe przejawy nieprzerwanej czynności umysłu. Będą mieli okazję poznać i przećwiczyć techniki zwiększające akceptację oraz umiejętność defuzji poznawczej.

Skupiony styl reagowania w ACT – kontakt z chwilą obecną i „ja” jako kontekst

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, czym jest i jak działa mindfulness, oraz dlaczego kontakt z chwilą obecną jest tak ważny i potrzebny. Poznają trzy stany „ja” z punktu widzenia ACT oraz wezmą udział w ćwiczeniach wspomagających procesy związane z chwilą obecną i postrzegania siebie jako kontekstu dla zdarzeń psychicznych. Po warsztacie będą potrafili zastosować umiejętności zmieniania perspektywy przy pomocą teorii ram relacyjnych.

Zaangażowany styl reagowania w ACT – wartości i zaangażowane działanie

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, w jaki sposób terapeuta ACT rozumie pełnię życia, do której dąży w pracy z klientem, a także czym różnią się wybory od decyzji oraz wartości od celów. Poznają metody i sposoby określania wartości. Dowiedzą się też, w jaki sposób wzmacniać angażowanie się w wyznaczone wartości.

Prowadzący

Kamil Wieteska | Uniwersytet SWPS

Wiceprzewodniczący Koła Naukowego Tu i Teraz, współorganizator II Poznańskiej Konferencji ACT, uczestnik w konferencjach naukowych oraz szkoleń z zakresu psychoterapii. Reprezentant studentów ACBS Polska. Uczestnik warsztatów ACT with Compassion w Londynie w 2017 r. oraz certyfikowanego szkolenia z terapii ACT w 2018 r. Prowadził trening relaksacyjny z elementami akceptacji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Owińskach w 2017 r.

Wiktoria Zielińska | Uniwersytet SWPS

Członkini Koła Naukowego Tu i Teraz. Prowadzi warsztaty psychologiczne z młodzieżą w ramach Strefy Młodzieży Uniwersytet SWPS. Reprezentuje uczelnię podczas targów edukacyjnych oraz Dni z Nauką Uniwersytetu SWPS.

Joanna Roman | Uniwersytet SWPS

Członkini badawczego Koła Naukowego. Prowadziła treningi relaksacyjne na Oddziale Kardiologicznym w Szpitalu Puszczykowie. Odbyła praktykę na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Poznaniu. Posiada doświadczenia w wystąpieniach konferencyjnych oraz prowadzeniu warsztatów na temat terapii ACT (Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Karolina Fidrych | Uniwersytet SWPS

Członkini Koła Naukowego Psychoterapii i Treningu. Absolwentka i sekretarz Koła Naukowego Psychologii Sądowej. Aktualnie praktykantka w Pracowni Motywacji i Zmian w Poznaniu. Wolontariuszka w ramach programu studenckiego Projektor, Akademii Aktywnego Animatora, Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich i in.

 

Elwira Wawrzyniak | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Działaczka w Fabryce Młodych Profesjonalistów, zajmującej się organizacją szkoleń dotyczących tematyki związanej z dziedziną psychologii. Odbyła praktykę w klinice psychiatrii w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu i liczne staże, m.in. w Poradni Terapii Uzależnień WILDA, na oddziale dziennym oraz całodobowym w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy, w Spring Professional Poland, w Pracowni Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania. Przebyła intensywny kurs terapii ACT. Posiada doświadczenie we współprowadzeniu grup wsparcia, terapii i warsztatów relaksacyjnych.

Maciej Jankowski | Uniwersytet SWPS

Przewodniczący Koła Naukowego Tu i Teraz zajmującego się tematyką uważności na Uniwersytecie SWPS. Pracownik Strefy Młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Odbył staż w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży. Zrealizował ponad 200 godzin warsztatów o różnej tematyce (w tym związanych z terapią ACT i uważnością) w ramach Strefy Młodzieży Uniwersytetu SWPS. Prowadził warsztaty ACT na Uniwersytecie Śląskim. Posiada doświadczenie w rozmowach z osobami znajdującymi się w sytuacji zagrożenia życia w Centrum Powiadamiania Alarmowego. Prowadzi warsztaty i indywidualne spotkania w Domu Seniora w Kobylnikach.

Anna Wadelska | Uniwersytet SWPS

Członkini Koła Naukowo-Badawczego. Autorka artykułów skierowanych do ozdrowieńców i uczestniczka spotkań z psychologami opiekującymi się osobami chorymi onkologicznie. Prowadziła warsztaty „Oswój stres, czyli jak przemienić wroga w przyjaciela” podczas Dnia z Psychologią i Prawem. Odbyła staż w Stowarzyszeniu Psyche-soma-polis.

tu i teraz logo

Organizatorem warsztatów ACT jest Koło Naukowe Tu i Teraz, które zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z praktyką uważności w róznych aspektach. Przewodniczącym koła jest Maciej Jankowski, opiekunem naukowym – dr Mateusz Zatorski. 

Termin i miejsce 

14 marca 2018 r. (środa), godz. 15.00-20.00

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, ul. Kutrzeby 10

Kontakt

Joanna Szumowska

tel. 61 27 11 21
e-mail: wydarzenia.poznan@swps.edu.pl

[Form Warsztaty_ACT_14032018 not found!]

 

Aktualności z Poznania

Aktualności z Warszawy 22-05-2019

EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie!

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów. Do wypełnienia ankiety zapraszamy wszystkich uczestników studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. EUROSTUDENT. Dołącz! Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia...

Czytaj więcej

Konferencje 23-05-2019

II Forum Prawa Administracyjnego

Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS we współpracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Forum prawa administracyjnego”. Podczas spotkania rozmawiać będziemy o regulacjach dotyczących planowania...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2019

IV Seminarium Naukowe Studentów Psychologii

W Poznaniu startuje czwarta edycja spotkań adresowanych do osób zainteresowanych psychologią. W krótkich, dwudziestominutowych wystąpieniach uczestnicy przedstawią wyniki prowadzonych przez siebie badań oraz wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W spotkaniu...

Czytaj więcej

Poznań 28-05-2019

Poznańskie Kółko Psychologiczne

Koło psychologiczne to cykliczne zajęcia psychologiczne, skierowane do uczniów szkół średnich zainteresowanych psychologią. Podczas spotkań uczniowie uczą się podstaw współczesnej psychologii oraz poznają szeroki zakres jej zastosowań. Uzyskują wiedzę na...

Czytaj więcej

Konferencje 01-06-2019

Perspektywa związku, związek w perspektywie

Jakie czynniki warunkują tworzenie szczęśliwego związku i tym samym szczęśliwej rodziny? W jaki sposób postrzegamy dziś miłość? Dlaczego niektórzy wolą pozostać w roli singla? Co tworzy bariery w znalezieniu partnera...

Czytaj więcej

Poznań 10-06-2019

W sidłach pornografii

W ostatnich dziesięcioleciach pornografia stała się jednym z powszechnie występujących zjawisk. Jednak, z braku rzetelnych i aktualnych danych, wokół niej narosło wiele mitów i niedopowiedzeń. Czy to prawda, że Polacy...

Czytaj więcej

Webinar 12-06-2019

Złość – ważna i potrzebna emocja

Pojawia się, kiedy ktoś nas zawiedzie, okłamie, wykorzysta, obrazi, stawi opór, wywrze presję. Złość jest emocją, która informuje nas o niezwykle istotnych rzeczach, które dzieją się w naszym życiu. Pozwala...

Czytaj więcej

Webinar 24-06-2019

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może wzornictwo, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 06-07-2019

Absolutorium 2019 w Poznaniu

Studia to niezwykle ciekawy i intensywny etap w życiu. Niestety ma on jedną wadę – kiedyś dobiega końca. Uniwersytet SWPS w Poznaniu organizuje wyjątkową uroczystość wieńczącą ten okres – absolutorium...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Poznania

Konferencje 15-05-2019

O dzieciach i nastolatkach, ich rozwoju i relacji z rodzicami

Co wpływa na kształtowanie się poczucia wartości u dziecka? Czy trzeba stosować kary lub nagrody, by dziecko przestrzegało społecznych norm? Jak wyznaczać dziecku granice, by szanować potrzeby zarówno jego jak...

Czytaj więcej

Konferencje 13-05-2019

III ADR Study Space. Ogólnopolskie seminarium naukowe mediacji i arbitrażu

Już po raz trzeci naukowcy z całej Polski zajmujący się mediacjami i ADR spotkają się, by dyskutować o problemach dotyczących sporów prawnych. Jak organizować badania nad ich rozwiązywaniem w sposób interdyscyplinarny?...

Czytaj więcej

Poznań 09-05-2019

Filmoterapia z sensem. Pokaz filmu „Jutro albo pojutrze”

„Jutro albo pojutrze” to wnikliwy portret młodych skejtów, którzy wkraczają w dorosłość i zostają postawieni w sytuacjach, gdzie każdy wybór, zarówno dobry, jak i zły, zamyka jedne drzwi i otwiera...

Czytaj więcej

Poznań 09-05-2019

Jak kochają się Japończycy?

Według raportu Narodowego Instytutu Badań nad Populacją i Bezpieczeństwem Społecznym Japonii (2017) w Kraju Kwitnącej Wiśni aż 70 proc. mężczyzn i 60 proc. kobiet w wieku od 18 do 34...

Czytaj więcej

Konferencje 08-05-2019

XIII Konferencja Psychologii Ekonomicznej (ASPE)

Psychologia zachowań ekonomicznych, podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka, ekonomia eksperymentalna... to niektóre z tematów, które zostaną poruszone na XIII Konferencji Psychologii Ekonomicznej. Gościem specjalnym będzie porf. dr hab. Andrzej Falkowski.

Czytaj więcej

Poznań 18-04-2019

Poetka z Arabii. Filmoterapia z sensem

Chociaż o prawach kobiet mówi się bardzo wiele w różnych szerokościach i długościach geograficznych, istnieją na Ziemi miejsca, gdzie bycie kobietą stanowi wyzwanie, a nawet realne zagrożenie życia. Hissy Hilal...

Czytaj więcej

Webinar 09-04-2019

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może wzornictwo, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Poznań 08-04-2019

Szczęście – czy jest najważniejsze ?

Czy nasza „gonitwa za szczęściem” jest zawsze skazana na porażkę? Czy social media tworzą pozory szczęścia i aplikują nam „wirtualną endorfinę”? Jak odbudować swoje szczęście po trudnych doświadczeniach? 8 kwietnia 17.30-19.00 Poznań Formularz zgłoszeniowy   Wszyscy...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 05-04-2019

School of Form - 5. edycja Graduation Show

Graduation Show to najważniejsze wydarzenie w harmonogramie School of Form. To wtedy prezentowane są prace dyplomowe tegorocznych absolwentów specjalności communication, domestic, fashion oraz industrial design. Imprezie towarzyszą warsztaty, wykłady i prezentacje...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 02-04-2019

Awanse naukowe – 38 doktorów i 8 doktorów habilitowanych

Kolejni naukowcy wypromowani na Uniwersytecie SWPS odebrali dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Uroczystość odbyła się 2 kwietnia w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Tegoroczna gala zgromadziła 38 doktorów i 8 doktorów habilitowanych...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 28-03-2019

Odporni na reklamy – czy na pewno?

Czy rzeczywiście współczesny konsument jest odporny na reklamę? W jaki sposób mechanizmy psychologiczne  wykorzystywane są przez twórców reklam? Na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź podczas kolejnego spotkania w ramach...

Czytaj więcej

Webinar 27-03-2019

Marka osobista w internecie – czy każdy może być gwiazdą social mediów?

Zapraszamy na drugi webinar Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Nasz prowadzący dr Adam Kowalik tym razem gościć będzie Filipa Mecnera – menadżera specjalizującego się w kreowaniu wizerunku gwiazd, który pracował m.in. z...

Czytaj więcej

Poznań 21-03-2019

W tenisie love znaczy zero. Filmoterapia z sensem

Andre Agassi, Boris Becker, Monica Seles, Marija Szarapowa – wychowankowie Nicka Bollettieriego, jedni z najlepszych tenisistów świata, którzy na stale zapisali się w historii sportu. Jaką cenę musieli zapłacić za...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 20-03-2019

Girl. Pokaz specjalny filmu i dyskusja

Nastoletnia Lara zrobi wszystko, by spełnić swoje marzenia. Chce zacząć naukę w prestiżowej szkole baletowej, by w przyszłości zrobić karierę baleriny. Ale bohaterka marzy o czymś jeszcze – o wydostaniu...

Czytaj więcej

Webinar 20-03-2019

Poznaj swój mózg

Jak dobrze znasz swój mózg? Czy kiedykolwiek zadałeś sobie to pytanie? Czy nie warto poznać „urządzenie”, które wpływa na twoje funkcjonowanie i decyduje o tym, kim jesteś i co robisz?...

Czytaj więcej

Poznań 14-03-2019

Tajemnice neuroplastyczności mózgu

Okazuje się, że wydajność ludzkiego mózgu wcale nie jest stała. Wszystko dzięki temu, że jego ważną cechą jest plastyczność. Jak to się dzieje, że uszkodzony mózg może się naprawić? Co...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 12-03-2019

Sukces w konkursie Genius Universitatis 2019

Mamy wspaniałą wiadomość! W konkursie Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej zajęliśmy 1. miejsce w kategorii content marketing. Kapituła konkursu wyróżniła również Uniwersytet SWPS za kampanię w miediach społecznościowych...

Czytaj więcej

Poznań 12-03-2019

Dzień z prawem

Większości z nas prawo kojarzy się z kodeksami, regułkami i setkami zupełnie niezrozumiałych przepisów. A przecież prawo to dziedzina bliska życiu! Znajomość obowiązujących przepisów, świadomość własnych obowiązków i praw może...

Czytaj więcej