logo uswps nazwa 3

Strefa Młodzieży

Oferta Strefy Młodzieży

Slider

Kółko psychologiczne to cykliczne zajęcia dla uczniów szkół średnich zainteresowanych psychologią. Podczas spotkań uczniowie uczą się podstaw współczesnej psychologii oraz poznają szeroki zakres jej zastosowań. Uzyskują wiedzę na temat eksperymentów psychologicznych, emocji, radzenia sobie ze stresem i innych, przydatnych umiejętności. Dzięki warsztatowej formie zajęć, uczestnicy mają możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Głównym celem zajęć jest zainteresowanie uczniów szkół średnich psychologią oraz wyposażenie ich w umiejętności przydatne w życiu codziennym, których wciąż nie obejmuje podstawowy program nauczania. Oferta skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się na Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

Osoby, które będą obecne na minimum 6 spotkaniach otrzymają na koniec certyfikat potwierdzający ich członkostwo w kółku. Podczas trwania kółka, wspólnie z prowadzącymi, uczestnicy będą mogli zrealizować projekt, mający na celu popularyzację wiedzy psychologicznej wśród młodzieży szkolnej (vlog, blog, flashmob, badanie itd.).

Osoby, które zrealizują projekt, otrzymają cenne nagrody, w tym - Dzień na Uniwersytecie SWPS w Sopocie – udział w ciekawych wykładach, warsztatach, spotkanie z kadrą dydaktyczną Uniwersytetu.

Harmonogram spotkań

9 listopada 2017 r., godz. 17.00

14 grudnia 2017 r., godz. 17.00

11 stycznia 2018 r., godz. 17.00

8 lutego 2018 r., godz. 17.00

8 marca 2018 r., godz. 17.00

12 kwietnia 2018 r., godz. 17.00

10 maja 2018 r., godz. 17.00

  • Podsumowanie i prezentacja projektów, wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród
    Małgorzata Osowiecka, Bartosz Karcz, Magdalena Dietrich

Spotkania

Ćwicz swoją twórczość

Twórczość niejedno ma imię. Czy i Ty możesz być twórczy/a? Na tym warsztacie przekonasz się, że tak! Zajęcia ukierunkowane są na rozwój umiejętności zadawania pytań i poszukiwania na nie najbardziej pomysłowych odpowiedzi, generowania wielu pomysłów bez lęku o ocenę, ufania sobie i własnym pomysłom, korzystania ze wskazówek sytuacyjnych, wyzbycie się hamulców, przełamywanie barier w myśleniu i działaniu. Proponuję trening twórczości, inspirowany Odyseją Umysłu, własnego autorstwa. Dodatkowo uczestnicy zostaną zainspirowani w szereg twórczych inicjatyw „poza salą” i odkryją w sobie pokłady do tej pory nieznanych możliwości i twórczych pasji!

Znalezione obrazy dla zapytania Małgorzata osowiecka swps

Magdalena Osowiecka – psycholog, wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Zrealizowała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Młodych Wynalazców pt. „Dynamika emocji w procesie twórczym”, kierownik grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki na temat odbioru poezji. Prowadzi ćwiczenia i konwersatoria z psychologii poznawczej, emocji i motywacji oraz diagnozy twórczości, a także treningi twórczości i kreatywnego pisania. Jej praca doktorska dotyczy wpływu lektury poezji na twórcze myślenie w grupie młodzieży szkolnej. Pasjonatka dziennikarstwa.

Budowanie zespołu i praca w grupie

Jak pracować w grupie? Co robić w sytuacji nowego zespołu? Co się w nim dzieje i jak sprawić, aby pracował efektywnie? Podczas spotkania uczestnicy poznają reguły tworzenia efektywnych zespołów, role w grupie oraz sposoby efektywnej w niej pracy. Stworzymy zasady dobrej współpracy wewnątrz grupy i dowiemy się jak działają super zespoły.

Znalezione obrazy dla zapytania mgr Bartosz Karcz swps

Bartosz Karcz – Psycholog, nauczyciel akademicki i naukowiec, pracuje na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się poradnictwem oraz szkoleniami z zakresu wspomagania rozwoju, rozwoju psychoseksualnego, komunikacji, profilaktyki zdrowia. Jest członkiem zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w gdyńskim MOPS. Współpracuje z instytucjami pomagającymi młodzieży i seniorom.

Jak się dogadać z innymi i nie zwariować?

Co się dzieje, że pomimo posługiwania się tym samym językiem, inni nie rozumieją nas tak, jak byśmy chcieli? Co zrobić, by być zrozumianym a także ułatwić innym komunikację z nami? Na co warto zwracać uwagę podczas rozmowy z innymi? Podczas spotkania poznasz odpowiedzi i na i inne często pojawiające się pytania.

magdalena dietrich

Magdalena Dietrich - Psycholog, terapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS, Studium Terapii Uzależnień oraz dodatkowe kursy przygotowujące do pracy terapeutycznej i szkoleniowej. Obecnie w trakcie szkoły psychoterapeutycznej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez współpracę z ośrodkami terapii uzależnień, świetlicami socjoterapeutycznymi, Strefą Młodzieży Uniwersytetu SWPS, szkołami, organizacjami pozarządowymi pracującymi z młodzieżą, ośrodkami interwencji kryzysowej, urzędem m.st. Warszawy, oddziałem młodzieżowym szpitala psychiatrycznego. Tworzy i współtworzy programy treningów, warsztatów i szkoleń z zakresu umiejętności miękkich (takich jak komunikacja, asertywność, współpraca w grupie, radzenie sobie ze stresem) oraz profilaktyki uzależnień, przemocy i dyskryminacji. Zaangażowana w działania Stowarzyszenia Mierz Wysoko prowadzi zajęcia dla grupy dzieci przebywających na ulicach jednej z warszawskich dzielnic oraz konsultacje psychologiczne w klubie młodzieżowym. Kierowała pierwszym w Polsce hostelem interwencji kryzysowej dla osób LGBT. Założycielka Centrum Psychoterapii i Rozwoju Ku Sobie.

Pasja? Okazja!

Sprawdziany czają się za rogiem, a Ty nie możesz się zmotywować do nauki? Nie wierzysz w swoje możliwości? Włóż to między bajki! Na warsztacie uczestnicy dowiedzą się, jak wyznaczać sobie cele i konsekwentnie je realizować. Spotkanie ma zachęcić do zaangażowania w działanie, w tym: poszukiwania pasji, dążenia do indywidualnego celu, stanowczości, asertywności. Jak być wytrwałym? Co sprzyja naszej motywacji? Jakie są przeszkody w drodze do osiągania celów? Uczestnicy będą mieli też okazje poznać wzorce motywacji osiągnięć oraz dowiedzieć się, jak zaplanować swoje cele tak, aby ich realizacja była nie tylko wielką przyjemnością, ale też zakończyła się sukcesem. Być może czymś, co nas ogranicza, jest jedynie nasza własna wyobraźnia?

Znalezione obrazy dla zapytania Małgorzata osowiecka swps

Magdalena Osowiecka – psycholog, wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Zrealizowała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Młodych Wynalazców pt. „Dynamika emocji w procesie twórczym”, kierownik grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki na temat odbioru poezji. Prowadzi ćwiczenia i konwersatoria z psychologii poznawczej, emocji i motywacji oraz diagnozy twórczości, a także treningi twórczości i kreatywnego pisania. Jej praca doktorska dotyczy wpływu lektury poezji na twórcze myślenie w grupie młodzieży szkolnej. Pasjonatka dziennikarstwa.

Nie daj się konfliktom!

Jak radzić sobie z trudnościami w relacjach grupowych? Czy każdy konflikt da się rozwiązać? Dlaczego konflikty pojawiają się nawet w najlepszych zespołach? Podczas spotkania poznasz przyczyny pojawiania się konfliktów, ich przebieg oraz sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych w grupie.

someone

Patrycja Elias - psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologia kliniczna. Interesuje się kryminologią, zarządzeniem zasobami ludzkimi oraz rozwojem osobistym. Uczestniczyła w projekcie „Studenci Studentom”, w ramach którego prowadziła zajęcia warsztatowe dla studentów trójmiejskich uczelni. Zaangażowana w propagowanie psychologii wśród licealistów oraz gimnazjalistów poprzez „Strefę Młodzieży” Uniwersytetu SWPS oraz w ramach współpracy z Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Designu „Wymiennikownia”. Prowadząca spotkania warsztatowe w ramach projektu „Inspiratorium” Fundacji Integralia. Obecnie rozwija się w obszarze Human Resources.

Złap oddech! - o technikach relaksacyjnych

Zbliżająca się matura? Decyzje czekające na podjęcie, sprawdziany, liczne oczekiwania? Co zrobić, gdy wokół narasta coraz większa presja? Złap oddech przed majowymi wyzwaniami! Przyjdź na warsztaty relaksacji. W czasie zajęć dowiesz się jak pracować ze swoim oddechem, by znaleźć odprężenie. Poznasz też jedną z wielu technik relaksacji oraz wizualizację. Zabierz ze sobą wygodny strój, możesz chwycić kocyk do przykrycia się.

magdalena dietrich

Magdalena Dietrich - Psycholog, terapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS, Studium Terapii Uzależnień oraz dodatkowe kursy przygotowujące do pracy terapeutycznej i szkoleniowej. Obecnie w trakcie szkoły psychoterapeutycznej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez współpracę z ośrodkami terapii uzależnień, świetlicami socjoterapeutycznymi, Strefą Młodzieży Uniwersytetu SWPS, szkołami, organizacjami pozarządowymi pracującymi z młodzieżą, ośrodkami interwencji kryzysowej, urzędem m.st. Warszawy, oddziałem młodzieżowym szpitala psychiatrycznego. Tworzy i współtworzy programy treningów, warsztatów i szkoleń z zakresu umiejętności miękkich (takich jak komunikacja, asertywność, współpraca w grupie, radzenie sobie ze stresem) oraz profilaktyki uzależnień, przemocy i dyskryminacji. Zaangażowana w działania Stowarzyszenia Mierz Wysoko prowadzi zajęcia dla grupy dzieci przebywających na ulicach jednej z warszawskich dzielnic oraz konsultacje psychologiczne w klubie młodzieżowym. Kierowała pierwszym w Polsce hostelem interwencji kryzysowej dla osób LGBT. Założycielka Centrum Psychoterapii i Rozwoju Ku Sobie.

[Form Kolo_Psychologiczne_Sopot_20170511 not found!]

Kontakt

Anna Matuszak
Koordynator Strefy Młodzieży w Sopocie
amatuszak@swps.edu.pl
tel. 58 721 46 95, 694 44 17 27

Drukuj
Image not available

Patronat medialny

Slider