logo uswps nazwa 3

Strefa Młodzieży

Idea seminarium

Z naszej współpracy z kilkuset polskimi szkołami wynika, że wielu pedagogów szkolnych poszukuje informacji dotyczących zaburzeń okresu dorastania, które zauważają u swoich wychowanków. Naszym celem jest dostarczenie wiedzy oraz konkretnych umiejętności nauczycielom oraz pedagogom, aby mogli lepiej radzić sobie z napotykanymi problemami wychowawczymi. Postramy się również dostarczyć wielu użytecznych informacji dotyczących wykorzystania nowych technologii w procesie edukacyjnym oraz tematyki rozwojowej i coachingowej w pracy nauczyciela. 

Koncepcja seminarium powstała w oparciu o doświadczenia trenerów i wykładowców Strefy Młodzieży.

Perspektywa praktyka

Podczas seminarium zajęcia prowadzić będą osoby, które na co dzień pracują z młodymi ludźmi w placówkach wychowawczych, gabinetach terapeutycznych, czy szpitalach, dzięki czemu poza przygotowaniem teoretycznym, podzielą się z Państwem doświadczeniami swojego warsztatu pracy.

logo mnisw

„Spotkania z nauką” - zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Naszym celem jest dostarczenie wiedzy oraz konkretnych umiejętności nauczycielom oraz pedagogom, aby mogli lepiej radzić sobie z napotykanymi problemami wychowawczymi. 

 

Dla kogo?

Wydarzenie adresowane jest do szeroko rozumianej społeczności szkolnej, a w szczególności dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców.

Zgłoszenia

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem seminarium w wybranym mieście oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 

 

Wybierz miasto, zapoznaj się z programem i wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Zapraszamy do udziału w seminarium

Slider
Image not available

Patronat medialny

Slider