logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 9 godzin dydaktycznych/1 dzień

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Szkolenie mediacji administracyjnych.
Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych.

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników organów administracji publicznej – urzędników, pracowników szkół wyższych, itd. - prowadzących postępowania administracyjne oraz mediatorów, radców prawnych i adwokatów.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r..

Udział w szkoleniu nie upoważnia do wpisu na listę stałych mediatorów przy Prezesie Sądu Okręgowego. Powyższe szkolenie jest szkoleniem specjalistycznym, w którym mogą uczestniczyć osoby, które nie odbyły szkolenia podstawowego z mediacji.

Szkolenie z mediacji administracyjnych jest szkoleniem certyfikowanym. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wraz z zakresem tematów jakie szkolenie obejmowało.

Metody szkoleniowe:

 • metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności,
 • gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych,
 • informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników,
 • prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Program

Zakres szkolenia z mediacji administracyjnych (9 godzin):

 • zmiany w sposobach rozwiązywania sporów administracyjnych – jak było kiedyś, jak jest dziś - relacje urząd-obywatel,
 • mediacja jako jeden ze sposobów polubownego rozwiązywania sporów,
 • mediacja z podmiotami prawa administracyjnego – plusy i minusy mediacji, cele mediacji, prawne aspekty mediacji w postępowaniu administracyjnym,
 • przebieg postępowania mediacyjnego,
 • zadania i rola organu administracji publicznej w procedurze mediacyjnej,
 • zadania i rola mediatora w procedurze mediacji administracyjnej,
 • kryterium wyboru mediatora przez organ administracji publicznej oraz strony,
 • dokumentacja mediacyjna w postępowaniu administracyjnym,
 • wady i zalety polubownego rozwiązywania sporów w postępowaniu administracyjnym,
 • kultura organizacji czyli jak zachęcić urzędników do polubownego rozwiązywania sporów.

 

Kadra

Magda Bellwon

Mediator, trener. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo. Od ośmiu lat działa jako praktykujący mediator. Mediuje w sprawach gospodarczych, pracowniczych oraz cywilnych i rodzinnych. Jako mediator wpisana na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych i karnych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Ukończyła szkolenie z mediacji prowadzone w Polskim Centrum Mediacji oraz specjalistyczne szkolenia z mediacji gospodarczej i transformatywnej prowadzone przez Centrum Mediacji Partners oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. W roku 2010 ukończyła Podyplomowe Studium z Mediacji, Negocjacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako trener – ukończyła Akademię Rozwoju Umiejętności Trenerskich na SWPS i jest ko-trenerem mediacji rodzinnych Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Współorganizatorka „Salony Mediatora" – miejsca cyklicznych spotkań dla wszystkich, którzy chcą praktykować mediację, wymieniać się doświadczeniami i promować ideę mediacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, pracodawców oraz sędziów sądów okręgowych i rejonowych z zakresu komunikacji, mediacji i negocjacji. Współpracuje z trójmiejskimi uczelniami wyższymi, gdzie prowadzi wykłady z prawa oraz mediacji i negocjacji.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie pełnej kwoty uczestnictwa w szkoleniu na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.*

*terminy te nie dotyczą osób, które zgłoszą się na szkolenie w czasie krótszym niż dwa tygodnie (jeśli będą jeszcze wolne miejsca)

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonanej opłaty pod adres: mmiszewska@swps.edu.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod wyżej wskazay adres lub pod numer telefonu: (58) 721 46 11

Opłata

260 zł/osoba

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o dodanie dopisku „Szkolenia Uniwersytetu SWPS Sopot + temat szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

11 października 2018 r. (czwartek) w godzinach 9:00-17:00