logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 8 godzin dydaktycznych/1 dzień

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Mobbing w pracy
praktyczne strategie przeciwdziałania i reagowania

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Jak skutecznie przeciwdziałać mobbingowi w organizacjach i reagować na jego przejawy? Praktyczny przewodnik po kluczowych obszarach wiedzy i strategiach działania.

Szkolenie organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Badań nad Stresem Traumatycznym

logo new2 1

CELE SZKOLENIA

 • Budowanie kompetencji diagnozowania mobbingu w organizacji, odróżniania go od innych zjawisk oraz przeciwdziałania mu
 • Zapoznanie się ze standardami polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w firmie i praktycznymi aspektami jej wdrażania
 • Rozwój wiedzy i kompetencji umożliwiających wspieranie poszkodowanych, zarządów firm i prowadzenie interwencji eliminujących mobbing i jego negatywne konsekwencje w środowisku pracy.

Adresaci

Zajęcia przeznaczone są dla pracowników działów HR, BHP, kadry kierowniczej, prawników oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką szkolenia.

Przebieg treningu

Program

 • Mobbing: specyfika, dynamika i konsekwencje zjawiska
 • Diagnoza różnicowa i praca na przypadkach
 • Dobre praktyki w przeciwdziałaniu zjawisku mobbingu i dyskryminacji w organizacjach
 • Czym różnią się działania wewnątrzorganizacyjne w sprawach dotyczących mobbingu od postępowania przed Sądem Pracy?
 • Indywidualne strategie radzenia sobie z mobbingiem

 

Forma zajęć: interaktywny warsztat

Metody szkoleniowe: mini wykłady, projekcje, praca na przypadkach, dyskusje grupowe, praca indywidualna, zadania problemowe, odgrywanie ról

Kadra

Kadra nauczająca

Merecz

dr n. med. Dorota Merecz

Psycholog, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dr hab. med. Jerzego Nofera. Zajmuje się badaniami mobbingu, i agresji w pracy z stresu zawodowego oraz opracowywaniem i wdrażaniem programów profilaktycznych w środowisku pracy. Jest wice- przewodniczącą Stowarzyszenia Przeciwko Przemocy w Pracy Godność, konsultuje i prowadzi poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych mobbingiem i molestowaniem seksualnym w pracy. Powoływana jako biegły przez Sądy Pracy w sprawach o zadośćuczynienie/ odszkodowanie z tytułu mobbingu, stresu jako przyczyny wypadku przy pracy. Od ponad 20 latu lat prowadzi działalność edukacyjną i trenerską rozwijającą wiedzę i kompetencje dotyczące zwalczania stresu i patologii w relacjach międzyludzkich w pracy. Szkoli min. psychologów służby medycyny pracy z zakresu diagnostyki stresu, mobbingu i dyskryminacji.
Dotychczas prowadziła szkolenia i treningi między innymi dla służb mundurowych (wojsko, policja, PSP, SW, służba celna, CBA), instytucji takich jak: Ministerstwo Finansów, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowa Rada Sądownictwa i Prokuratury, Urzędy Skarbowe, Urząd Miasta Poznania, oraz firm (Philip Morris, ZETO, Browar Leżajsk, Orlen, Stacja Nowa Gdynia etc.).
Autorka publikacji na temat stresu zawodowego, agresji i mobbingu.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Minimalna liczba uczestników: 10

Maksymalna liczba uczestników: 30

Opłata: 350 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Termin najbliższego szkolenia: do ustalenia