logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych/2 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Prawno karne
zagadnienia opiniowania psychologicznego w toku postępowania przygotowawczego i sądowego

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Adresaci

Psychologowie, prokuratorzy, sędziowie, policjanci.

Cele kursu

 • Wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia prawne stanowiące podstawę udziału psychologa w postępowaniu karnym;
 • Przedstawienie sposobów wprowadzenia psychologa do procesu karnego;
 • Nabycie umiejętności oceny opinii biegłego psychologa pod względem jej jasności, pełności oraz braków wewnętrznych sprzeczności.

Wiedza

 • Poznanie zagadnień związanych z opiniowaniem psychologicznym zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak też sądowego.
 • Poznanie podstaw prawnych powołania psychologa w toku dochodzenia lub śledztwa, jego roli w procesie dowodowym (biegły ewentualnie specjalista), sposobu wprowadzenia psychologa do procesu, wymogów jakie powinna spełniać opinia psychologiczna, sposobów formułowania pytań zadawanych biegłym.
 • Poznanie specyfiki pracy prokuratora, grupy dochodzeniowo śledczej oraz psychologa na miejscu zdarzenia.

Umiejętności

Nabycie umiejętności oceny opinii biegłego psychologa pod względem jej jasności, kompletności oraz spójności.

Forma zajęć: warsztaty, ćwiczenia
Rodzaj szkolenia: otwarte lub zamknięte
Miejsce: Warszawa
Dokument ukończenia: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program

Program

 • Psycholog w postępowaniu karnym. Podstawy prawne powołania psychologa. Postanowienie o powołaniu psychologa Biegły psycholog a psycholog - specjalista
 • Opinia psychologa. Pytania kierowanie do biegłego psychologa. Co to jest opinia pełna ?, Opinia jasna? Opinia wewnętrznie sprzeczna? Opinie biegłych, opinie specjalistów oraz opinie prywatne
 • Oględziny na miejscu zdarzenia. Miejsce zdarzenia, skład grupy dochodzeniowo-śledczej, kompetencje Prokuratora na miejscu zdarzenia. Zadania członków grupy dochodzeniowo-śledczej. Oględziny, ich metodologia, sposób dokumentowania i zasady bezpieczeństwa.
 • Zajęcia praktyczne. Słuchacze przeprowadzą oględziny miejsca zdarzenia po zapoznaniu się z materiałem poglądowym (film instruktażowy)
 • Psycholog w postępowaniu sądowym. Rola psychologa w postępowaniu sądowym, jego udział w czynnościach procesowych, podstawy powołania. Opiniowanie przez zespół biegłych psychiatrów przy udziale psychologa.
 • Przesłuchania z udziałem psychologa. Przesłanki udziału w przesłuchaniu Postanowienie o powołaniu, obowiązki i prawa; zakres i pojęcie ekspertyzy psychologicznej dla potrzeb organów wymiaru sprawiedliwości. Art. 185 a kpk przesłuchanie świadka małoletnich pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa określone w rozdziale XXV Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) oraz XXVI Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece);

Uwaga: Szczegółowy program zajęć słuchacze dostaną na zajęciach.

Kadra

Kadra nauczająca

Tomasz Kozioł - prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 2007 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS. Autor 4 publikacji. Prowadził szereg szkoleń dla funkcjonariuszy Policji oraz służb specjalnych.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata:

280 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Nowy termin już wkrótce!