logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

  • 9 godzin dydaktycznych/1 dzień

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Szkolenie koderów oraz specjalistów
w zakresie kodowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

  • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

swps banner szkolenie koderow spec Warszawa 1200 627

Szkolenie dla osób, które chcą poznać kodowanie chorób / problemów zdrowotnych oraz procedur medycznych w powiązaniu z ekonomiką i organizacją placówek prowadzących działalność leczniczą.

Adresaci szkolenia

Świadczeniodawcy (podmioty lecznicze, praktyki grupowe, praktyki indywidualne), a przede wszystkim pracownicy szpitali wszystkich typów: szpitali klinicznych, powiatowych, monoprofilowych, jednodniowych. Komórki organizacyjne jednostek samorządów terytorialnych szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, realizujące zadania w zakresie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
Pracownicy instytucji ubezpieczeniowych, posiadających w swojej ofercie ubezpieczenia zdrowotne. Pracownicy przedsiębiorstw operujących w segmencie rynku odpowiedzialnych za dostawy farmaceutyków i wysokich technologii.

Program

1. Podstawy prawne systemu ubezpieczenia zdrowotnego (2 godz.):

  • akty prawne regulujące zasady dostępu do świadczeń zdrowotnych,
  • koszyki świadczeń gwarantowanych.

Omówienie prawnych i praktycznych aspektów ustawy o działalności leczniczej, rozporządzeń MZ i zarządzeń prezesa NFZ w kontekście prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia. Omówienia aktów prawnych oraz zakresów dostępnych świadczeń oraz wyceny świadczeń gwarantowanych w koszyku.

2. Praktyczne zarządzanie wiedzą medyczną (3 godz.):

  • Zarządzanie informacją medyczną w kontaktach z płatnikami,
  • Zasady kodowania chorób i problemów zdrowotnych,
  • Zasady kodowania procedur medycznych.

Przedstawienie realizacji regulacji prawnych w platformie wymiany danych świadczeniodawcy z NFZ oraz komunikacji z płatnikiem. Dokumentacja medyczna, jako platforma dialogu. Podstawy kodowania w oparciu o międzynarodowe systemy ICD-9/10 i ryzyka z tym związane.

3. Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w oddziałach szpitalnych (4 godz.):

  • Problemy kodowania chorób i problemów zdrowotnych – zagadnienia ogólne,
  • Pytania i odpowiedzi – case study.

Praktyczne aspekty kodowania chorób i problemów zdrowotnych, omawianie przypadków z podmiotów leczniczych. Praca w zespołach i praca indywidualna.

W terminie późniejszym przygotujemy również możliwość odbycia dodatkowych jednodniowych warsztatów poświęconych umiejętnościom praktycznym związanym z bardziej zaawansowaną tematyką właściwego kodowania, rozliczania i prowadzenia dokumentacji medycznej. Będzie to również okazja do doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w obszarze prawa. Osoby, które odbędą pierwsze szkolenie będą miały pierwszeństwo przy zapisach na kolejne warsztaty.

Program został przygotowany przez doświadczonych specjalistów, którzy nie tylko przedstawią najbardziej aktualną wiedzę na temat kodowania procedur medycznych ale także odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości słuchaczy.

Kadra

dr n. med. Anna Kieszkowska-Grudny

Manager, ekspert ds. ochrony zdrowia, psycholog, psychoterapeuta.
Od 20 lat zawodowo związana z zarządzaniem w branży biotechnologicznej, farmaceutycznej i opiece zdrowotnej na poziomie międzynarodowym i krajowym. Absolwentka Akademii Medycznej, Studiów Finansów i Marketingu w Przedsiębiorstwie oraz Studiów Doktoranckich na Akademii Ekonomicznej, zajmując się ryzykiem strategicznym i zarządzaniem strategicznym. Dyplomowany Manager Ochrony Zdrowia (Uniwersytet Jagielloński) oraz Zarządzania Ryzykiem w Ochronie Zdrowia (Uniwersytet Warszawski). Ukończyła z wyróżnieniem psychologię kliniczną. Dyplomowany psychoonkolog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współtworzyła pierwszy w Polsce prywatny szpital kliniczny Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im F. Chopina wraz z siecią placówek. Doradca ds. opieki zdrowotnej w Konfederacji Lewiatan. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Paweł Nawara

Etyk, specjalista w zakresie systemów opieki zdrowotnej.
Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Podyplomowych Studiów Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Socjologii Medycyny i Bioetyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. związany z placówkami opieki zdrowotnej i instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego; w latach 2010-2013 szef Zespołu Prezesa NFZ do spraw wybranych funkcjonalności systemów NFZ. Od marca do lipca 2008 r. lider projektu JGP w województwie mazowieckim; uczestnik Zespołu Akceptacyjnego ds. systemu JGP przy Prezesie NFZ. Autor / współautor publikacji naukowych z pogranicza etyki, ekonomii i medycyny.

mec. Paulina Kieszkowska-Knapik

Adwokat, doradza przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej i ustawy o działalności leczniczej. Od lat bierze udział w pracach legislacyjnych z ramienia stowarzyszeń branżowych w związku z kolejnymi nowelizacjami prawa farmaceutycznego oraz prawa refundacyjnego. Autorka wielu artykułów w prasie branżowej oraz codziennej i częsta prelegentka konferencji. Jest również współzałożycielką Fundacji Lege Pharmaciae, organizacji pozarządowej powstałej w celu analizowania i poddawania debacie publicznej regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia. W Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego Paulina Kieszkowska-Knapik działa na rzecz wprowadzenia w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa. Od wielu lat rekomendowana przez polskie (Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna) oraz międzynarodowe (Chambers Europe, PLC Which Lawyer) rankingi jako najlepszy specjalista prawa farmaceutycznego w Polsce. Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacji Alivia i Federacji Pacjentów Polskich. Przez dekadę związana była z kancelarią Baker & McKenzie, wcześniej pracowała w CMS Cameron McKenna.

Michał Chrobot

Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach Magister prawa, magister ekonomii, trener, wieloletni pracownik Regionalnej Kasy Chorych a potem Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, aktualnie kierownik komórki organizacyjnej zajmującej się kontraktowaniem, rozliczeniami z NFZ i statystyką medyczną w specjalistycznym szpitalu publicznym. Specjalista w zakresie przygotowywania placówek do etapu kontraktowania, tworzenia ofert oraz prowadzenia bieżących rozliczeń NFZ , w tym w szczególności w zakresie programów lekowych oraz chemioterapii.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

  • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

850 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Nowy termin szkolenia już wkrótce!

Termin szkolenia zamkniętego - do uzgodnienia z Zamawiającym.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.