Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Tadeusz Rachwal

prof. dr hab.

Tadeusz Rachwał

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
profesor w Katedrze Anglistyki

Dla mediów

Profil naukowy

Filolog angielski, kulturoznawca i literaturoznawca. Zajmuje się rolą i funkcjami literatury w kulturze, a także współczesną teorią krytyczną i studiami kulturowymi. W pracy naukowej koncentruje się na interdyscyplinarnych badaniach z pogranicza filozofii i literatury. Interesuje się również problematyką niepewności we współczesnej kulturze.

Autor cenionych książek i publikacji polskich i angielskich, m.in.: „Labours of the Mind. Labour In the Culture of Production” (2001), „Rubbish Waste and Litter Culture and Its Refuse/Als” (2008), współautor takich publikacji jak: „S/HE... Embracing/Wrestling Genders. Cultural spaces for a Re-Definition of the Political” (2005), „Spoiling Cannibal's Fun? Cannibalism and Cannibalization in Culture and Elsewhere” (2006), „(Nad)użycia ciała w kulturze” (2012).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu kultury brytyjskiej i amerykańskiej oraz teorii literatury i kultury.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Anglistyka

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni