logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Sopocie poszukuje kandydatów na stanowisko Stypendysty w projekcie naukowym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Zgłoszenia można składać do 24 listopada 2019 r. Miejsce pracy: Sopot

APLIKUJĘ

 

Opis Projektu

Nadrzędnym celem projektu jest poszerzenie rozumienia sprawczości i wspólnotowości ("Wielkiej Dwójki") - dwóch podstawowych wymiarów spostrzegania i oceniania siebie, innych ludzi i grup społecznych. Pomimo wielu badań na temat "Wielkiej Dwójki", niewiele uwagi poświęcono dotychczas strukturze reprezentacji poznawczej tych treści. Niniejszy projekt ma za zadanie wypełnić tę lukę teoretyczną. W realizacji projektu zamierzamy wykorzystać szereg metod badawczych. Połączymy analizę archiwalną (zaplanowaliśmy meta-analizę współczynników rzetelności oraz analizę modeli strukturalnych pochodzących z istniejących danych sondażowych) z serią kontrolowanych eksperymentów wykorzystujących innowacyjne metody badawcze (m.in. organizację cech w przestrzeni). Przeprowadzenie badań w Polsce (prof. Bogdan Wojciszke, dr Magdalena Formanowicz, dr Michał Parzuchowski) i Niemczech (prof. Susanne Bruckmuller) pozwoli na sprawdzenie ogólności uzyskanych wyników w różnych kontekstach badawczych.

Od kandydatów oczekujemy

 • Status studenta studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski / status uczestnika studiów doktoranckich / status doktoranta w szkole doktorskiej;
 • Zainteresowania badawcze w dziedzinie psychologii społecznej;
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem technik eksperymentalnych;
 • Doświadczenie w zakresie analizy badań z wykorzystaniem pakietów statystycznych np. R, JASP, JAMOVI, SPSS, Statistica i programów do projektowania eksperymentów (Qualtrics, Inquisit, E-Prime, PsychoPy, Matlab);
 • Rekomendacje od dotychczasowych współpracowników naukowych (opiekunów czy promotorów);
 • Aktywny udział w konferencjach naukowych, zwłaszcza międzynarodowych, na których kandydatka/kandydat przedstawiała/ał prezentacje z zakresu psychologii społecznej;
 • Dorobek naukowy (opublikowane lub przygotowywane artykuły w czasopismach naukowych);
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu umożliwiającym pracę z tekstami obcojęzycznymi (co najmniej poziom B2).

Zakres odpowiedzialności

 • Rekrutacja uczestników do badań;
 • Nadzór i/lub prowadzenie zbierania danych w laboratorium;
 • Wstępna analiza danych i oznaczenie wersji bazy danych;
 • Udział w spotkaniach zespołu badawczego.

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne. Posiada kampusy w 5 miastach. Nasz zespół tworzy ponad 1350 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Zapewniamy system atrakcyjnych benefitów pracowniczych: opiekę medyczną, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, zniżki w obiektach sportowych i na przejazdy kolejowe, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach.

Wydział Zamiejscowy w Sopocie specjalizuje się w kształceniu psychologicznym. Na wydziale działają dwa ośrodki naukowe prowadzące badania w zakresie psychologii społecznej oraz psychologii poznawczej. Naukowcy mają do dyspozycji profesjonalne laboratorium wyposażone w specjalistyczny sprzęt i zaawansowane oprogramowanie do prowadzenia badań i analizy wyników. Wydział posiada uprawnienia doktorskie w dyscyplinie psychologia.

Oferujemy

 • Umowę stypendialną na okres 6 miesięcy;
 • Wynagrodzenie 1479,33 PLN miesięcznie;
 • Pracę w wymiarze ok 20 godzin tygodniowo;
 • Możliwość rozwoju profesjonalnego.

Kryteria Formalne

 • Osiągnięcia naukowe -30% oceny;
 • Kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym - 50% oceny;
 • Wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań - 20% ocenyc

Wymagane dokumenty

 • CV naukowe zawierające w szczególności:
  • opis osiągnięć naukowych (stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych);
  • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań.
 • W przypadku studentów/ek studiów drugiego stopnia bądź co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich: opis planów aplikowania na studia doktoranckie bądź kolejne studia drugiego stopnia z planowaną datą rozpoczęcia studiów, wyszczególnieniem uczelni/ innej jednostki naukowej i kierunku.y.

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem FORMULARZA.
Termin nadsyłania aplikacji: 24 listopada 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 listopada 2019 r.
Termin rozpoczęcia pracy: 1 grudnia 2019 r.

Skład Komisji Konkursowej:

prof. Bogdan Wojciszke – Przewodniczący Komisji
dr hab. Michał Parzuchowski – Członek Komisji
dr Natalia Szostak – Członek Komisji
Paulina Kolańczyk-Zwierz – Sekretarz Komisji

Link do REGULAMINU
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl.

 

Warszawa 30-09-2019

Inżynier Wsparcia IT

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Inżynier Wsparcia IT. Termin składania dokumentów mija 15 grudnia 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Inżynier wsparcia, wspiera prace informatyczne w głównej siedzibie Uniwersytetu w Warszawie. Wchodzi...

Czytaj więcej

Warszawa 31-10-2019

Asystent/ka Działu Prawnego

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Asystent Działu Prawnego. Termin nadsyłania dokumentów mija 31 października 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa. APLIKUJĘ Zadania Wparcie administracyjne Działu Prawnego w tym zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą...

Czytaj więcej

Warszawa 15-11-2019

Specjalista ds. wynagrodzeń

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. wynagrodzeń w dziale HR. Termin nadsyłania dokumentów mija 15 listopada 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Główne zadania Naliczanie wynagrodzeń i prawidłowe sporządzanie list płac w Systemie...

Czytaj więcej

Sopot 24-11-2019

Stypendysta w projekcie naukowym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Sopocie poszukuje kandydatów na stanowisko Stypendysty w projekcie naukowym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Zgłoszenia można składać do 24 listopada 2019 r. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Warszawa 27-11-2019

Koordynator badań terenowych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Koordynatora badań terenowych oraz współpracy z placówkami oświatowymi w projekcie naukowym wdrożeniowym, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II "Efektywne polityki publiczne dla...

Czytaj więcej

Sopot 29-11-2019

Specjalista/ka ds. studenckich

Wydział Zamiesjcowy Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Specjalisty/ki ds. studenckich. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 listopada 2019 r. Miejsce pracy: Sopot. APLIKUJĘ Zadania Codzienny kontakt ze studentami (w tym z obcokrajowcami) -...

Czytaj więcej

Warszawa 29-11-2019

Badacz w projekcie naukowym

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Badacza/Badaczki w projekcie naukowym, pt.: „Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019”, nr 2018/31/B/HS5/03403, finansowanym przez NCN, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Radosław Markowski. Miejsce pracy: Warszawa...

Czytaj więcej

Warszawa 30-11-2019

Redaktor strony internetowej

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Redaktora strony internetowej, odpowiedzialnego za tworzenie artykułów do serwisu korporacyjnego oraz serwisów contentowych uczelni. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ   Redakcja strony internetowej jest sekcją Działu...

Czytaj więcej

Poznań 30-11-2019

Specjalista ds. projektów w Dziale Badań Naukowych i Projektów

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Specjalista ds. projektów w Dziale Badań Naukowych i Projektów. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 listopada 2019 r. Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Prowadzenie stałego monitoringu...

Czytaj więcej

Warszawa 30-11-2019

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń. Miejsce pracy: Warszawa. APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Przygotowywanie danych oraz opracowanie zestawień, analiz i raportów z działań rekrutacyjnych na studia...

Czytaj więcej

Warszawa 30-11-2019

Brand Manager

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Brand Managera w obszarze Informatyka i Zarządzanie. Miejsce pracy: Warszawa. APLIKUJĘ Do Twoich zadań należeć będzie Udział w tworzeniu kierunku informatyka oraz kierunku zarządzanie i...

Czytaj więcej

Warszawa 30-11-2019

Specjalista/ka ds. studenckich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Specjalisty ds. studenckich w Centrum Spraw Studenckich. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 listopada 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa. APLIKUJĘ Do Twoich zadań należeć będzie Codzienny kontakt ze...

Czytaj więcej

Sopot 15-12-2019

Stypendysta w projekcie naukowym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Sopocie poszukuje kandydatów na stanowisko Stypendysty w projekcie naukowym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Zgłoszenia można składać do 10 grudnia 2019 r. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Warszawa 15-12-2019

Specjalista ds. projektów UE

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. projektów UE. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 15 grudnia 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Wsparcie kadry naukowej i administracyjnej w realizacji projektów finansowanych z funduszy...

Czytaj więcej