logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Sopocie poszukuje kandydatów na stanowisko Stypendysty w projekcie naukowym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Zgłoszenia można składać do 10 grudnia 2019 r. Miejsce pracy: Sopot

APLIKUJĘ

 

Opis Projektu

Poszukiwanie mediatorów i moderatorów wpływu postaw oraz nastrojów na oceny charakteru moralnego
Ludzie wierzą w obiektywność sądów moralnych, ale nauka nie potwierdza tego przekonania, znajdując dowody na to, że sądy moralne ulegają silnym zniekształceniom. Potencjalnymi czynnikami wpływającymi na subiektywność sądów moralnych mogą być postawy oraz nastroje. Poprzednie badania wykazały, że postawy silnie wpływają na oceny moralnego charakteru. Celem opisywanego projektu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy wpływ ten może zostać zahamowany. Innymi słowy, czy można pomóc ludziom formułować bardziej obiektywne sądy moralne. W ramach opisywanego projektu zamierzamy przeprowadzić dziesięć eksperymentów, w których będziemy poszukiwać moderatorów i mediatorów wpływu postaw i nastrojów na oceny moralnego charakteru. Proponowane moderatory to: moralna tożsamość, rodzaj łamanego kodu etycznego, kolejność manipulacji, nagradzanie za trafność ocen, zwrócenie uwagi na źródło postawy, zajęcie zasobów poznawczych oraz zwiększenie presji czasowej. Według naszej wiedzy mediatorami mogą być: motywowane zapominanie, selektywność uwagi oraz zaniżanie wyrządzonej krzywdy. W kolejnych trzech eksperymentach zamierzamy sprawdzić, czy nastrój wpływa na oceny charakteru moralnego. Dodatkowo przetestujemy możliwe moderatory tej relacji. Według naszych założeń tymi moderatorami mogą być: zwrócenie uwagi na źródło nastroju, błędna atrybucja nastroju oraz relewantność zachowania, na podstawie którego oceniany będzie moralny charakter danej osoby. Dodatkowo zamierzamy mierzyć zmiany nastrojów za pomocą takich wskaźników fizjologicznych jak temperatura, puls, oddech czy tempo bicia serca. Uważamy, że realizacja opisywanego projektu pozwoli uzupełnić poważną lukę w wiedzy nad moralnością ukazując jej afektywną i subiektywną naturę w nowym, dotąd niepoznanym naukowo świetle.

Wymagania

 • Status studenta studiów doktoranckich w zakresie psychologii lub studenta ostatniego roku studiów magisterskich,
 • Zainteresowanie psychologią społeczną, psychologią rozwoju moralnego, poznaniem społecznym, emocjami, psychologią moralności,
 • Biegła znajomość pakietu statystycznego SPSS (znajomość R, JASP będzie dodatkowym atutem),
 • Biegła znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość obsługi środowiska MS Office oraz zbierania danych online,
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych,
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie w pracę.

Zakres odpowiedzialności

 • Współpraca z kierownikiem projektu oraz innymi członkami zespołu badawczego,
 • Udział w realizacji wszystkich etapów badań eksperymentalnych w tym m.in. opracowanie analiz teoretycznych, przygotowanie procedury badania, rekrutacja uczestników, zbieranie danych eksperymentalnych, analiza danych, opracowanie wyników końcowych,
 • Aktywny udział w konferencjach naukowych, pomoc w przygotowaniu prezentacji konferencyjnych oraz artykułów naukowych.

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne. Posiada kampusy w 5 miastach. Nasz zespół tworzy ponad 1350 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Zapewniamy system atrakcyjnych benefitów pracowniczych: opiekę medyczną, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, zniżki w obiektach sportowych i na przejazdy kolejowe, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach.

Wydział Zamiejscowy w Sopocie specjalizuje się w kształceniu psychologicznym. Na wydziale działają dwa ośrodki naukowe prowadzące badania w zakresie psychologii społecznej oraz psychologii poznawczej. Naukowcy mają do dyspozycji profesjonalne laboratorium wyposażone w specjalistyczny sprzęt i zaawansowane oprogramowanie do prowadzenia badań i analizy wyników. Wydział posiada uprawnienia doktorskie w dyscyplinie psychologia.

Oferujemy

 • Umowę na okres 24 miesięcy, w wymiarze ok 25h tygodniowo,
 • Stypendium w wysokości 2000zł./m-c.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych i realizacji projektów finansowanych ze środków NCN,
 • Aktywny udział w spotkaniach i konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodowych),
 • Wsparcie w realizacji własnych projektów badawczych,
 • Pomoc przy ubieganiu się o finasowanie własnych badań
 • Możliwość zdobycia doświadczenia przy współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • Możliwość rozwoju własnego portfolio naukowego
 • Możliwość zaangażowania się w dodatkowe projekty badawcze realizowane poza głównym grantem
 • Współautorstwo w artykułach naukowych będących wynikiem pracy zespołu badawczego.

Kryteria Formalne

 • Osiągnięcia naukowe -50% oceny;
 • Kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym - 30% oceny;
 • Wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań - 20% oceny

Wymagane dokumenty

 • CV naukowe zawierające w szczególności:
  • opis osiągnięć naukowych
  • listę publikacji
  • listę zrealizowanych projektów badawczych
  • wykazem konferencji naukowych
  • listę nagród i wyróżnień
  • listę warsztatów i szkoleń, odbytych praktyk i staży naukowych w kraju lub za granicą
 • Krótki list motywacyjny.

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem FORMULARZA.
Termin nadsyłania aplikacji: 10 grudnia 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 grudnia 2019 r.
Termin rozpoczęcia pracy: 2 stycznia 2020 r.

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr Konrad Bocian – Kierownik projektu, Przewodniczący Komisji
 • mgr Katarzyna Myślińska Szarek - Członek komisji
 • prof. Bogdan Wojciszke- Członek komisji,
 • Paulina Kolańczyk-Zwierz – Sekretarz Komisji

Link do REGULAMINU
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl.

 

Warszawa 30-12-2019

Specjalista ds. wynagrodzeń

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. wynagrodzeń w dziale HR. Termin nadsyłania dokumentów mija 31 stycznia 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Główne zadania Naliczanie wynagrodzeń i prawidłowe sporządzanie list płac...

Czytaj więcej

Warszawa 31-12-2019

Specjalista(ka) ds. studenckich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty(ki) ds. studenckich w Centrum Spraw Studenckich. Termin nadsyłania dokumentów mija 31 stycznia 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa. APLIKUJĘ Zadania Codzienny kontakt ze studentami (w tym z obcokrajowcami) -...

Czytaj więcej

Warszawa 31-12-2019

Specjalista/ka ds. projektów UE

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki ds. projektów UE. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 31 stycznia 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Wsparcie kadry naukowej i administracyjnej w realizacji projektów finansowanych z funduszy...

Czytaj więcej

Warszawa 31-12-2019

Specjalista/ka ds. Projektów B+R

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki ds. projektów B+R. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 31 stycznia 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Prowadzenie stałego monitoringu i działalność informacyjna w zakresie możliwości pozyskiwania środków...

Czytaj więcej

Warszawa 31-12-2019

Specjalista(ka) ds. planowania

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty/tki ds. planowania. Termin nadsyłania dokumentów mija 31 stycznia 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Od kandydatów oczekujemy Analitycznego myślenia; Znajomości Excela w stopniu pozwalającym na wykonywanie codziennych zadań...

Czytaj więcej

Wrocław 15-01-2020

Post-doc w projekcie naukowym

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w projekcie naukowym pt. „Jak wyjaśnić zachowania siedzące: zrewidowany refleksyjno-impulsywny model HAPA” finansowanym przez NCN w ramach konkursu OPUS 14, którego kierownikiem jest...

Czytaj więcej

Poznań 31-01-2020

Psychoterapeuta/ka

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Psychoterapeuta do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Termin nadsyłania dokumentów mija 31 stycznia 2020 r. Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Diagnoza...

Czytaj więcej

Wrocław 31-01-2020

Asystent Osoby z Niepełnosprawnością

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu, poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością. Termin nadsyłania dokumentów mija 31 stycznia 2020 r. Forma zatrudnienia: umowa zlecenia. Miejsce pracy: Wrocław. APLIKUJĘ   Zakres obowiązków Asystowanie studentowi w...

Czytaj więcej

Warszawa 31-01-2020

Adiunkt, Profesor Uczelni lub Profesor

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta, Profesora Uczelni lub Profesora prowadzącego działalność akademicką w ramach szeroko rozumianej informatyki oraz zainteresowanego rozwojem wiedzy, metod i zastosowań w obszarze powiązań informatyki z...

Czytaj więcej

Warszawa 31-01-2020

Asystent(ka) ds. księgowości

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta/ki ds. księgowości. Termin nadsyłania dokumentów mija 31 stycznia 2020 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Od kandydatów oczekujemy Bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności pracy w zespole; Systematyczności...

Czytaj więcej

Warszawa 31-01-2020

Badacz w projekcie naukowym

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Badacza/Badaczki w projekcie naukowym, pt.: „Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019”, nr 2018/31/B/HS5/03403, finansowanym przez NCN, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Radosław Markowski. Miejsce pracy: Warszawa...

Czytaj więcej

Warszawa 31-01-2020

Profesor Uczelni

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzących działalność akademicką w ramach literaturoznawstwa zainteresowanych interdyscyplinarnymi badaniami nad literaturą i kulturą angielskiego obszaru językowego, czerpiącymi z teorii...

Czytaj więcej

Warszawa 31-01-2020

Adiunkt

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzących działalność akademicką w ramach literaturoznawstwa zainteresowanych interdyscyplinarnymi badaniami nad literaturą i kulturą angielskiego obszaru językowego, czerpiącymi z teorii...

Czytaj więcej

Warszawa 31-01-2020

Kierownik warsztatu Sitodruku i Rysunku

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika warsztatu Sitodruki i Rysunku, na Wydziale Projektowania. Miejsce pracy: Warszawa. Pensum dydaktyczne 360 godzin. Termin nadsyłania aplikacji mija 14 lutego 2020 r.  APLIKUJĘ Zadania Prowadzenie zajęć; ćwiczeń...

Czytaj więcej

Warszawa 31-01-2020

Kierownik warsztatu krawieckiego

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika warsztatu krawieckiego, na Wydziale Projektowania. Miejsce pracy: Warszawa. Pensum dydaktyczne 360 godzin. Termin nadsyłania aplikacji mija 14 lutego 2020 r.  APLIKUJĘ Zadania Prowadzenie zajęć; ćwiczeń i warsztatów...

Czytaj więcej

Warszawa 31-01-2020

Kierownik warsztatu Foto Wideo

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika warsztatu Foto Wideo, na Wydziale Projektowania. Miejsce pracy: Warszawa. Pensum dydaktyczne 360 godzin. Termin nadsyłania aplikacji mija 14 lutego 2020 r.  APLIKUJĘ Zadania Prowadzenie zajęć; ćwiczeń i...

Czytaj więcej

Warszawa 31-01-2020

Kierownik warsztatu Digital i Robotyka

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika warsztatu Digital i Robotyka, na Wydziale Projektowania. Miejsce pracy: Warszawa. Pensum dydaktyczne 360 godzin. Termin nadsyłania aplikacji mija 14 lutego 2020 r.  APLIKUJĘ Zadania Prowadzenie zajęć; ćwiczeń...

Czytaj więcej

Warszawa 31-01-2020

Adiunkt

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta na ścieżce badawczo-dydaktycznej, na Wydziale Projektowania. Miejsce pracy: Warszawa. Pensum dydaktyczne 240 godzin. Termin nadsyłania aplikacji mija 14 lutego 2020 r.  APLIKUJĘ Zadania Prowadzenie zajęć; ćwiczeń, warsztatów...

Czytaj więcej

Warszawa 31-01-2020

Adiunkt

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta na ścieżce dydaktycznej, na Wydziale Projektowania. Miejsce pracy: Warszawa. Pensum dydaktyczne 360/180 godzin. Termin nadsyłania aplikacji mija 14 lutego 2020 r.  APLIKUJĘ Zadania Koordynacja działań dotyczących opracowania...

Czytaj więcej

Poznań 05-02-2020

Producent wystaw/eventów projektowych

School of Form, kierunek Wzornictwo na Uniwersytecie SWPS, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Producent wystaw/eventów projektowych. Termin nadsyłania dokumentów mija 5 lutego 2020 r. Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Zadania Współpraca z kuratorem wystaw w...

Czytaj więcej

Warszawa 10-02-2020

Asystent(ka) ds. rekrutacji zagranicznej

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta/ki ds. rekrutacji zagranicznej. Termin nadsyłania dokumentów mija 10 lutego 2020 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Od kandydatów oczekujemy Znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie...

Czytaj więcej

Warszawa 20-02-2020

Specjalista/ka ds. studiów podyplomowych i szkoleń

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki ds. studiów podyplomowych i szkoleń. Termin nadsyłania dokumentów mija 20 lutego 2020 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Od kandydatów oczekujemy Wyższego wykształcenia; Dobrej organizacji pracy, rzetelności, dokładności, zdolności analitycznych; Wysokiej...

Czytaj więcej