logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Zbigniew Piskorz
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Ekonomicznej
BIO MOścicka teske

dr

Zbigniew Piskorz

Wydział Psychologii we Wrocławiu
adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog organizacji i zarządzania.

Interesuje się problematyką przywództwa organizacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczników skuteczności stylów kierowania. Zajmuje się także psychologicznymi czynnikami sukcesu przedsiębiorczego i poznawczym funkcjonowaniem przedsiębiorców. Od wielu lat prowadzi szkolenia kadry kierowniczej.

Jako konsultant współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami. Współautor książki pt. „Psychologia umysłu” (2003) i autor licznych artykułów naukowych poświęconych psychologii organizacji.

Na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii organizacji, przywództwa oraz psychologii przedsiębiorczości i innowacji.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Zarządzanie
  • Przywództwo
  • Przedsiębiorczość
  • Podejmowanie decyzji
  • Innowacyjność

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni