Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Emotion Cognition Lab

Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Procesów Poznawczych

Emotion Cognition Lab skupia swoją działalność na eksperymentalnym badaniu procesów poznawczych i regulacji emocjonalnej zarówno w psychologii normalnej, jak i w psychopatologii.

laboratorium regulacji emocjonalnej i procesow poznawczych uniwersytet SWPS

Nasza
działalność

Najnowsze wiadomości

{facebookfeed}

Jednym z założeń laboratorium jest wykorzystywanie najnowszych metod i rozwiązań technicznych do pomiarów procesów psychologicznych, a także testowanie, w jaki sposób nowe technologie mogą być użyte w interwencjach psychologicznych. Aktualnie prowadzone projekty badawcze dotyczą roli powtarzających się myśli negatywnych (PMN) i nieadaptacyjnych marzeń dziennych.

Interdyscyplinarny charakter

Zainteresowanie nowymi technologiami przekłada się bezpośrednio na interdyscyplinarny charakter jednostki łączący m.in. psychologów, informatyków i inżynierów, a także badaczy zajmujących się doświadczeniami użytkownika (user experience) i projektowaniem partycypacyjnym z udziałem użytkowników końcowych. Co z kolei wpisuje się w założenia podejścia typu Living Lab, stwarzającego możliwość bezpośredniego współdziałania badaczy, projektantów i praktyków oraz potencjalnych użytkowników nowych narzędzi i rozwiązań.

Współpraca z organizacjami i centrami badawczymi

  • Centre Hospitalier Amiens, Francja
  • Grupa Laboratory for Study of Daily Experience działająca w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych, Uniwersytet SWPS
  • Stowarzyszenie i Living Lab KOBO oraz inicjatywa HASE

Współpraca w ramach inicjatywy badawczej HASE

  • XR Lab PJATK (eXtended Reality Laboratory, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)
  • 3D Lab PJATK
  • Centrum Badawczo-Rozwojowe PJATK w Bytomiu
  • VR Lab Instytutu Psychologii PAN
  • Laboratorium Interaktywnych Technologii Ośrodka Przetwarzania Informacji-Państwowego Instytutu Badawczegov
  • Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej Politechniki Gdańskiej

Nasz
zespół

dr
Monika Kornacka
zobacz biogram
Barnes, Steven
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Steven Barnes
Specjalizacja
psycholog
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Proces\u00f3w Poznawczych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Steven Barnespsycholog
Kopeć, Wiesław
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Wiesław Kopeć
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
adiunkt
Instytut
Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Procesów Poznawczych
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Wiesław Kopećpsycholog
Skorupski, Michał
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Michał Skorupski
Instytut
Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Procesów Poznawczych
mgr Michał Skorupskisekretarz Rady Samorządu Doktorantów
Szastok, Marta
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marta Szastok
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Proces\u00f3w Poznawczych","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Marta Szastokpsycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, specjalizuje się w psychologi klinicznej i psychologi społecznej

Współpracownicy

Nawiązujemy kontakty z badaczami z kraju i zagranicy. Do naszych stałych współpracowników należą:

prof.

Celine Baeyens

Universite Grenoble Alpes, Francja

prof.

Celine Douilliez

Universite Catholique de Louvain, Belgia

dr

Thierry Atzeni

Universite Grenoble Alpes, Francja

dr

Catherine Bortolon

Universite Grenoble Alpes, Francja

dr

Jacek Buczny

VU Amsterdam, Holandia

dr ab.

Piotr Napieralski

Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka, Polska

mgr

Anna Jaskulska

Stowarzyszenie i Living Lab Kobo, Polska

Projekty
naukowe

Centrum prowadzi badania nad wpływem nowych technologii na kształtowanie się procesów psychologicznych, szuka sposobów wykorzystania rozwiązań technologicznych w regulacji emocji.

Powtarzające się myśli negatywne

Badania potwierdzają, że to nie negatywna treść myśli jest kluczowa w obniżeniu nastroju, ale sposób przetwarzania tej treści oraz funkcje uwagowe i wykonawcze (tzn. nasze zasoby pozwalające na samoregulację zachowania). Jedną z największych trudności metodologicznych jest zbadanie takich mechanizmów jak PMN, nie opierając się wyłącznie na metodach samoopisowych, ale używając również obiektywnych pomiarów w warunkach jak najbardziej zbliżonych do życia codziennego uczestników badań. Badacze starają się połączyć te dwa wyzwania – warunki ekologiczne i bardzo precyzyjne pomiary laboratoryjne – w projektach finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i w rozpoczynającym się projekcie Sonata 15.

W Centrum rozwijane są nowe metody pomiaru funkcji uwagowych, wykonawczych i procesów poznawczych przy użyciu takich narzędzi, jak: okulografia, aplikacje mobilne i wirtualna rzeczywistość. Nasi naukowcy wykorzystują również dane z pomiarów deklaratywnych i psychofizjologicznych, takich jak reakcje skórno-galwaniczne czy zmienność rytmu serca.

Inicjatywa badawcza HASE

Badania prowadzone w ramach inicjatywy badawczej HASE (Human Aspects in Science and Engineering) we współpracy z czołowymi jednostkami badawczymi, jak XR Lab Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, VR Lab IP PAN czy Laboratorium Interaktywnych Technologii OPI-PIB, obejmują różnorodne aspekty szeroko rozumianego instrumentarium mixed reality, w tym rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej.

W ramach tych aktywności badacze starają się m.in. okreslić czy użycie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości może ułatwić treningi poznawcze (trening uważności mindfulness) u konkretnych grup użytkowników, na przykład wśród osób starszych. Innym interesującym wyzwaniem badawczym z tego obszaru jest próba dopasowania otoczenia pracy w warunkach ekologicznych do obciążenia poznawczego osoby pracującej w różnych typach przestrzeni użytkowo-biurowych przy użyciu narzędzi wirtualnej rzeczywistości.

Integratywny model nieadaptacyjnych, spontanicznych myśli nie związanych z zadaniem. Podejście procesualne i funkcjonalne

Grant Sonata 15, instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, okres realizacji projektu: 2020-2023

Adaptive vs. maladapitve daydreaming – the role of working memory and daydreaming features in momentary affect

Grant Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS, okres realizacji projektu: 2020-2021

System InnoSpacesVR do wirtualizacji środowiska testowego do aranżacji przestrzeni składającego się z modułów psychologicznego, akwizycji i integracji danych, wizualizacji przestrzeni w VR oraz integracji z wykorzystaniem podejścia partycypacyjnego

Bon na Innowacje, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, okres realizacji projektu: 2020-2021

Wpływ hamowania na związek dziennych marzeń z zaburzoną regulację emocjonalną - badanie łączące intensywne dzienne pomiary i pomiary okulograficzne

Grant Polonium – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: PPN/BFR/2019/1/00049, okres realizacji projektu: 2020-2021

Ocena procesów uwagowych w kontekście myśli skierowanych na siebie – rozwój i sprawdzenie trafności okulograficznego zadania Matryce

Programu wymiany bilateralnej między Rzeczpospolitą Polską a Belgią Walonią-Brukselą – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Okres realizacji: 2020-2021