logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Agnieszka Kowalczewska
Warszawa
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Nauki o zarządzaniu i jakości
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
maj konrad

dr

Agnieszka Kowalczewska

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dla mediów

Profil naukowy

Ekspert w zakresie psychologii komunikacji. Zajmuje się technikami kreatywnego podejścia do komunikacji w organizacjach, rozwojem umiejętności interpersonalnych i psychospołecznych oraz komunikacją multisensoryczną. W swojej pracy wykorzystuje teorię i praktykę terapii Gestalt, psychodramę, pracę z ciałem oraz techniki design thinking. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii zarządzania oraz synestezji, jako równoczesnego doświadczenia zmysłowego.

Autorka publikacji naukowych dotyczących procesów zarządzania komunikacją interpersonalną w organizacjach oraz książek.: „Wybrane zagadnienia miękkiego zarządzania organizacjami” (2015), „Komunikacja interpersonalna w szkołach wyższych” (2015) i „Ezoteryka na sprzedaż” (2002).

Równolegle z działalnością naukowo-dydaktyczną prowadzi szkolenia, warsztaty oraz sesje indywidualne w obszarze rozwoju osobistego, umiejętności interpersonalnych, kreatywnej komunikacji, psychologii twórczości oraz myślenia projektowego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu: wiedza o komunikacji, kreatywne myślenie, retoryka komunikacji interpersonalnej, design thinking, komunikacja wizualna; jest koordynatorem kierunku dziennikarstwo.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • komunikacja interpersonalna
 • design thinking
 • kreatywna komunikacja
 • psychologia zarządzania
 • rozwój osobisty
 • synestezja
 • multisensoryczność

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni