logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
maj konrad

dr

Agnieszka Kowalczewska

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dla mediów

Profil naukowy

Ekspert w zakresie psychologii komunikacji. Zajmuje się technikami kreatywnego podejścia do komunikacji w organizacjach, rozwojem umiejętności interpersonalnych i psychospołecznych oraz komunikacją multisensoryczną. W swojej pracy wykorzystuje teorię i praktykę terapii Gestalt, psychodramę, pracę z ciałem oraz techniki design thinking. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii zarządzania oraz synestezji, jako równoczesnego doświadczenia zmysłowego.

Autorka publikacji naukowych dotyczących procesów zarządzania komunikacją interpersonalną w organizacjach oraz książek.: „Wybrane zagadnienia miękkiego zarządzania organizacjami” (2015), „Komunikacja interpersonalna w szkołach wyższych” (2015) i „Ezoteryka na sprzedaż” (2002).

Równolegle z działalnością naukowo-dydaktyczną prowadzi szkolenia, warsztaty oraz sesje indywidualne w obszarze rozwoju osobistego, umiejętności interpersonalnych, kreatywnej komunikacji, psychologii twórczości oraz myślenia projektowego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu: wiedza o komunikacji, kreatywne myślenie, retoryka komunikacji interpersonalnej, design thinking, komunikacja wizualna; jest koordynatorem kierunku dziennikarstwo.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • komunikacja interpersonalna
  • design thinking
  • kreatywna komunikacja
  • psychologia zarządzania
  • rozwój osobisty
  • synestezja
  • multisensoryczność

Informacje prasowe