logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Anita Basińska
Warszawa
Nauki socjologiczne
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Badań i Teorii Projektowania
Instytut Projektowania,
czarne

dr

Anita Basińska

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Projektowania w Warszawie
adiunkt w Zakładzie Badań i Teorii Projektowania

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog. Naukowo interesuje się przede wszystkim praktycznym zastosowaniem socjologii - badaniami społecznymi, metodologią prowadzenia badań, wykorzystaniem wiedzy socjologicznej w realnym życiu. Uczestniczyła w licznych projektach badawczych, w tym dotyczących designu w Domu Dziecka, kompetencji dzieci, funkcjonowania przedsiębiorstw (kultury organizacyjnej, działalności B+R), wolontariatu.

Autorka publikacji na styku socjologii i zarządzania dot. kultury organizacyjnej i funkcjonowania przedsiębiorstw, motywacji i motywowania pracowników, projektowania przestrzeni m.in. biurowych.

W School of Form prowadzi zajęcia z zakresu nauk socjologicznych, w tym socjologię w projektowaniu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Metodologia i badania społeczne
  • Socjologia organizacji
  • Socjologia przestrzeni (przestrzeń prywatna, publiczna)
  • Socjologia kultury, w tym współczesne zjawiska kulturowe i sieci społeczne
  • Projektowanie przestrzeni biurowych
  • Funkcjonowanie przedsiębiorstw i ludzi w organizacjachPowiązane materiały na stronie uczelni