logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Anna Banik
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,
czarny

dr

Anna Banik

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii ww Wrocławiu
adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia