logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Anna Grabowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,
BIO Anna Grabowska

prof. dr hab.

Anna Grabowska

koordynator Klubowych Spotkań Naukowych
Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor w Katedrze Neuropsychologii Eksperymentalnej


 

Profil naukowy

Psycholog, specjalista w zakresie neuropsychologii eksperymentalnej i psychofizjologii. Zajmuje się mózgowymi mechanizmami funkcji psychicznych człowieka w normie i patologii oraz badaniem skutków uszkodzenia mózgu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół takich zagadnień jak: asymetria funkcjonalna półkul mózgowych, leworęczność, różnice płciowe, plastyczność mózgu, neurobiologiczne podłoża dysleksji, choroby neurodegeneracyjne.

Jest autorem wielu publikacji na temat badania mózgowych mechanizmów za pomocą różnych technik neuroobrazowania, w tym podręcznika „Mózg a zachowanie” (razem z T. Górska, J. Zagrodzka 2005).

Kieruje Pracownią Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Komitetu Neurobiologii PAN, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, European Brain and Behaviour Society oraz International Neuropsychological Society.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu biologicznych podstaw zachowania.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Neuropsychologia eksperymentalna
  • Psychofizjologia
  • Biologiczne podstawy zachowania

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni