logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Anna Kamza
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zaklad Metodologii i Diagnozy Psychologicznej
Instytut Psychologii ,
czarne

dr

Anna Kamza

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
adiunkt

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, socjolog. W swojej pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach z pogranicza psychologii poznawczej, psychologii osobowości i psychologii różnic indywidualnych. Zajmuje się tematyką przywiązania oraz jego związkami z procesami kontroli poznawczej i zdolności jednostki do rozumienia stanów umysłowych innych ludzi. Aktualnie prowadzi badania eksperymentalne nad tym, w jaki sposób aktywacja reprezentacji bezpiecznej i pozabezpiecznej więzi wpływa na kontrolę poznawczą i zdolność do podejmowania decyzji afektywnych. Specjalizuje się również w psychologii lotniczej - przez 4 lata pracowała w ośrodku badawczo-psychologicznym Aero Poznań Human Lab (będącym częścią Aero Poznań Cirrus Training Center), zajmując się diagnozą, wzmacnianiem i rozwijaniem prawidłowych reakcji pilotów na potrzeby wymagających sytuacji podczas lotu.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Autorka i współautorka licznych artykułów naukowych z dziedziny psychologii poznawczej i psychologii rozwoju, publikowanych m.in. w „European Journal of Developmental Psychology”, „Acta Psychologica”, „BMC Psychology”. Uczestnik wielu konferencji naukowych i popularnonaukowych. Kierownik licznych projektów badawczych.

Na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu prowadzi takie zajęcia, jak: procesy poznawcze, psychologia różnic indywidualnych, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, zaawansowana diagnoza psychologiczna, seminarium magisterskie oraz fakultet mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Pamięć
 • Uwaga
 • Funkcje wykonawcze
 • Kontrola poznawcza
 • Samoregulacja
 • Mentalizacja
 • Temperament
 • Rozumowanie i podejmowanie decyzji

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni