Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Dorota Szczygiel

dr

Dorota Szczygieł

Wydział Psychologii w Sopocie
kierownik Zakładu Podstaw Psychologii

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się psychologią emocji. W swoich badaniach koncentruje się na roli inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, regulacji emocji w pracy zawodowej (praca emocjonalna) oraz na uwarunkowaniach stresu zawodowego w zawodach usługowych. Współtworzyła Skalę Pracy Emocjonalnej – narzędzie do pomiaru strategii regulacji emocji w zawodach usługowych, a także Skalę Poziomów Świadomości Emocji – narzędzie do diagnozy inteligencji emocjonalnej.

Autorka publikacji naukowych dotyczących regulacji emocji oraz związku między emocjami i dobrostanem człowieka oraz inteligencji emocjonalnej jako czynnika modyfikującego ten związek, m.in. w: „Annals of Psychology”, „Frontiers in Psychology”, „Personality and Individual Differences”, „Polish Psychological Bulletin”.

Jest członkiem międzynarodowego konsorcjum badawczego (International Investigation of Parental Burnout Consortium) prowadzącego badania dotyczące uwarunkowań i konsekwencji wypalenia rodzicielskiego. We współpracy z Intervention and Research on Socio-Emotional Competence na Uniwersytecie Louvain w Louvain-la-Neuve (Belgia) realizuje projekt badawczy dotyczący znaczenia kompetencji emocjonalnych dla funkcjonowania społecznego i dobrostanu człowieka.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Stress and Anxiety Research Society oraz European Academy of Occupational Health Psychology.

Na Uniwersytecie SWPS w Sopocie prowadzi zajęcia z diagnozy psychologicznej oraz psychologii różnic indywidualnych. Na studiach podyplomowych – zajęcia z zakresu psychologii emocji, inteligencji emocjonalnej i stresu zawodowego.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia
  • psychologia emocji i motywacji

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni