logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Dorota Szczygiel

dr

Dorota Szczygieł

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Specjalizuje się w uwarunkowaniach i konsekwencjach regulacji emocji w pracy zawodowej. Bada, w jaki sposób strategie regulacji emocji stosowane przez pracownika wpływają na jego dobrostan, a w szerszej perspektywie na kondycję ekonomiczną organizacji. Współtworzyła Skalę Pracy Emocjonalnej – narzędzie do pomiaru strategii regulacji emocji w zawodach usługowych, a także Skalę Poziomów Świadomości Emocji – narzędzie do diagnozy inteligencji emocjonalnej. W pracy naukowej interesuje się także psychologiczną diagnozą różnic indywidualnych, zwłaszcza w zakresie temperamentu i inteligencji.

Jest autorką licznych publikacji dotyczących związku między emocjami a dobrostanem człowieka oraz inteligencji emocjonalnej jako moderatora tego związku, m.in. w: „Polish Psychological Bulletin”, „Psychologii Rozwojowej”, „Studiach Psychologicznych”.

Na Uniwersytecie SWPS w Sopocie prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychologii różnic indywidualnych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Emocje w pracy zawodowej
  • Psychologiczna diagnoza różnic indywidualnych
  • Temperament
  • Inteligencja

Informacje prasowe