logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarny

dr 

Ewelina Smoktunowicz

Instytut Psychologii
kierownik StresLab: Centrum Badań nad Stresem
Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się wykorzystywaniem nowych technologii w oddziaływaniach psychologicznych, w szczególności skierowanych na ochronę zdrowia w pracy. Interesują ją konsekwencje łączenia pracy zawodowej z życiem prywatnym (ang. work-life balance). W swoich badaniach koncentruje się także na roli zasobów indywidualnych oraz społecznych w radzeniu sobie ze stresem oraz wymaganiami związanymi z pełnieniem wielu ról życiowych. W tym kontekście interesuje ją zwłaszcza, dlaczego niektórzy pracownicy się wypalają, a inni pozostają zaangażowani w pracę.

Należy do zespołu StresLab i kieruje projektem MED-STRES, który ma na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem zawodowym wśród przedstawicieli zawodów medycznych.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej oraz analizy statystycznej danych w psychologii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Nowe technologie w oddziaływaniach psychologicznych
  • Ochrona zdrowia psychicznego w pracy
  • Wypalenie zawodowe, zaangażowanie zawodowe
  • Równowaga praca – dom
  • Interwencje online w leczeniu depresji
  • Radzenie sobie ze stresem