logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Ewelina Smoktunowicz
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii ,
Ewelina Smoktunowicz wykładowca Uniwersytet SWPS

dr 

Ewelina Smoktunowicz

Instytut Psychologii
kierownik StresLab: Centrum Badań nad Stresem
Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholożka. Zajmuje się projektowaniem i testowaniem skuteczności interwencji internetowych, w szczególności skierowanych na ochronę zdrowia w pracy i życiu codziennym. W swoich badaniach koncentruje się na roli jaką pełnią zasoby psychologiczne, takie jak wsparcie społeczne i przekonania o własnej skuteczności, w radzeniu sobie ze stresem w pracy i w domu oraz z wymaganiami związanymi z pełnieniem wielu ról życiowych.

Interesuje się metodologią badań, dzięki której uzyskane wyniki można uznać za rzetelne i w konsekwencji za podstawę decyzji skierowanych na ulepszanie systemu opieki zdrowotnej.

Kieruje StresLabem: Centrum Badań nad Stresem oraz projektami MED-STRES oraz Med-Stres SOS, które mają na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem zawodowym wśród przedstawicieli zawodów medycznych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Nowe technologie w oddziaływaniach psychologicznych
  • Ochrona zdrowia psychicznego w pracy
  • Wypalenie zawodowe, zaangażowanie zawodowe
  • Równowaga praca – dom
  • Interwencje online w leczeniu depresji
  • Radzenie sobie ze stresem