logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Igor Borkowski
Wrocław
Językoznawstwo Nauki o komunikacji społecznej i mediach Nauki o kulturze i religii
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Instytut Nauk Społecznych ,
czarne

prof. dr hab.

Igor Borkowski

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu

prodziekan ds. dydaktycznych
adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dla mediów:

Profil naukowy

Profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych. Medioznawca i językoznawca, dziennikarz, redaktor wydawnictw medialnych, publicystycznych oraz naukowych. Zajęty tekstem i na nim zwykle skupiony: na czytaniu, na pisaniu, na redagowaniu, na zazdrości, gdy komuś uda się coś ze słów ulepić i to jest piękne (albo jakkolwiek inaczej działa). Jego zainteresowania naukowe dotyczą: języka propagandy i perswazji językowej, skuteczności w komunikowaniu, wpływu społecznego, współczesnego polskiego reportażu dziennikarskiego, tanatologii, antropologii komunikacji i edukacji medialnej. W kadencji 2020–2023 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest związany również z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Autor licznych aurtykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz książek: Przez klasztorną kratę. studia z antropologii komunikacji zakonnej, Warszawa 2019, razem z s. Małgorzatą Borkowską OSB Porozmawiajmy jak Borkowska z Borkowskim, Kraków-Tyniec 2019, Ostatnie lato Pilc. Podręcznik praktycznego pisania reportażu, Wrocław 2012, Siostra śmierć. Studium komunikacyjno-kulturowe funeraliów kongregacji sióstr miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy 1855–2005, Wrocław 2008, Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej 1981–1995, Wrocław 2003. Redaktor prac zbiorowych, tj.: Reportaże wartościowe. Młode pióra o tym, co ważne, red. z W. Sitarzem i K. Sobierajską, Kraków 2018, Po prostu Osiecka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Wrocław 2013, Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, Wrocław 2010. Redaktor wielu numerów periodyku „Dziennikarstwo i Media”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z: twórczego pisania, kultury języka, warsztaty copyrightera oraz pisania dla mediów, seminaria dyplomowe czy storytelling.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • media
  • współczesny polski reportażu dziennikarski
  • języka propagandy i perswazji językowej
  • tanatologia
  • antropologia komunikacji
  • edukacja medialna

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni