logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Julita Koszur
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Zakład Metateoretycznych Zagadnień w Psychologii
BIO Julita Koszur

dr

Julita Koszur

Wydział Psychologii we Wrocławiu
prodziekan ds. dydaktycznych
adiunkt w Zakładzie Metateoretycznych Zagadnień Psychologii

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog społeczny. W swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. problematyką deformacji w myśleniu politycznym, zachowaniami i postawami politycznymi, a także marketingiem politycznym.

Autorka publikacji naukowych z zakresu społecznego wizerunku polityków, marketingu politycznego oraz mechanizmów wpływu społecznego w projektowaniu serwisów internetowych. Kierowała projektem finansowanym ze środków UE „Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego”. Współpracuje z agencjami badań rynkowych i marketingowych prowadząc badania w zakresie usability, User Experience oraz Human-Computer Interaction.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii politycznej i psychologii różnic indywidualnych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia polityczna
  • Marketing polityczny
  • Polityk i społeczeństwo
  • Wpływ społeczny
  • User Experience
  • Psychologia różnic indywidualnych

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni