logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Kamila Jankowiak-Siuda
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,
BIO Kamila Jankowiak Siuda

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Kamila Jankowiak-Siuda

dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej
Instytut Psychologii

kierownik Centrum Neuronauki Behawioralnej
Wydział Psychologii w Warszawie
kierownik Katedry Psychologii Biologicznej i Behawioralnej


Dla mediów

Profil naukowy

Biolog molekularny, neuropsycholog. W ramach swojej naukowej pracy szuka odpowiedzi na pytanie - Jakie są neurobiologiczne (emocjonalne i poznawcze) podstawy empatii? Naukowo koncentruje się na pokazaniu, jak takie modulatory - cechy osoby, z którą się empatyzujemy (np. płeć, atrakcyjność, intensywność emocji, uczciwość), cechy empatyzatora (lęk, wrażliwość sensoryczna, płeć) kontekst sytuacyjny mogą wpływać na poziom empatii bólu. Interesuje się wpływem genów na funkcjonowanie empatycznego mózgu w normie i patologii oraz reakcjami mózgu na ból.

Jest autorem kilkunastu artykułów z listy filadelfijskiej zarówno z zakresu biologii molekularnej, neuronauki społecznej i psychologii m.in. Frontiers in Behavioral Neuroscience, Frontiers in Psychology, PLOS One, European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, Cellular & Molecular Biology Letters i inne.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu Biologicznych podstaw zachowania, Neuronauki Społecznej, Neuroestetyki.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Neuropsychologia
  • Empatia bólu
  • Biologiczne podstawy zachowania

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni