logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Kamila Jankowiak Siuda

dr hab.

Kamila Jankowiak-Siuda

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
kierownik Katedry Psychologii Biologicznej i Behawioralnej


Dla mediów

Profil naukowy

Biolog molekularny, neuropsycholog. W ramach swojej naukowej pracy szuka odpowiedzi na pytanie - Jakie są neurobiologiczne podstawy empatii? Naukowo koncentruje się na pokazaniu, jak takie modulatory - cechy osoby, z którą się empatyzujemy (np. płeć, atrakcyjność, intensywność emocji, uczciwość), cechy empatyzatora (lęk, wrażliwość sensoryczna, płeć) kontekst sytuacyjny mogą wpływać na poziom empatii bólu. Interesuje się wpływem genów na funkcjonowanie empatycznego mózgu w normie i patologii.

Jest autorem kilkunastu artykułów z listy filadelfijskiej zarówno z zakresu biologii molekularnej, neuronauki społecznej i psychologii m.in. Frontiers in Behavioral Neuroscience, Frontiers in Psychology, PLOS One, Cellular & Molecular Biology Letters i inne.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu Biologicznych podstaw zachowania, Neuronauki Społecznej, Neuroestetyki.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Neuropsychologia
  • Empatia bólu
  • Biologiczne podstawy zachowania

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni