logo uswps nazwa 3

Kolokwia Psychologiczne

 

 

XXIX Kolokwia Psychologiczne PAN

 

 

Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy
Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Celem kolokwiów jest wymiana doświadczeń związanych z istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz dyskusja nad kształceniem przyszłych psychologów.

Szanowni Państwo, w związku z panującą sytuacją  dotyczącą COVID-19 oraz w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa Komitet Organizacyjny i Naukowy podjął decyzję o przeniesieniu tegorocznych Kolokwiów Psychologicznych na czerwiec 2021 r. O dalszych krokach związanych z konferencją będziemy informować mailowo oraz na tej stronie.

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

Udział w konferencji można zgłaszać do 31 maja 2020 r. (zgłoszenia posterowe – do 10 maja 2020 r.).

15–17 czerwca
12.00
Zegrze k/Warszawy
Zapisy wstrzymane

O konferencji

XXIX Kolokwia Psychologiczne odbędą się pod hasłem „Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki”, a poruszane podczas konferencji zagadnienia dotyczyć będą aktualnych problemów aplikacyjnych w badaniach prowadzonych w ramach różnych działów psychologii. Psychologia jest nauką eksperymentalną, o silnych związkach zarówno z naukami przyrodniczymi, jak i innymi naukami społecznymi. Dokumentuje to bogata historia dyscypliny, począwszy od filozofii duszy i umysłu, poprzez psychologię behawioralną i psychoanalizę, na neuronauce kończąc. Złożona natura psychologii, jako nauki, generuje ważkie pytania o praktyczną wartość badań podstawowych i możliwości ich wdrażania.

W konferencji wezmą udział aktualni członkowie Komitetu Psychologii, a także naukowcy z różnych ośrodków akademickich reprezentujący dyscypliny związane z tematyką konferencji oraz dziekani i dyrektorzy instytutów psychologii. Ważną grupą odbiorców są młodzi badacze o znaczącym dorobku publikacyjnym.

Zaproszeni specjaliści podczas swoich wykładów omówią zarówno zakończone już wdrożenia z zakresu psychologii, jak i przedstawią formalnoprawne aspekty aplikacji badań. Wykłady i dyskusje wokół zagadnienia wdrożeń są ważne i aktualne dla przedstawicieli wszystkich jednostek naukowo-badawczych, w których dyscyplina naukowa Psychologia podlegać będzie ewaluacji.

Zgłaszanie wystąpień posterowych

W ramach XXIX Kolokwiów Psychologicznych PAN odbędzie się sesja plakatowa. Zachęcamy do udziału w niej młodych badaczy (doktorantów i doktorów). Preferowane będą plakaty prezentujące wyniki badań powiązanych z tematyką XXIX Kolokwiów Psychologicznych PAN. Prosimy o przesyłanie abstraktów poprzez link rejestracyjny do 10 maja 2020 r.

Prelegenci

Podczas Konferencji zaplanowano kilkanaście wystąpień naukowych przedstawicieli różnych kierunków psychologii, a także wystąpienia nawiązujące do połączenia biznesu i nauki.

Wśród prelegentów znajdą się m.in.: Jan Cieciuch, Roman Cieślak, Agata Kozłowska, Dominika Maison, Mateusz Płatos i Kinga Wojaczek, Grzegorz Sędek, Grażyna Krasowicz-Kupis, Radosław Kaczan i Małgorzata Wójcik, Piotr Rycielski, Karolina Malinowska, Katarzyna Pasiak, Paweł Strojny, Elżbieta Szeląg, Anna Szuster, Adam Tarnowski, Adrian Wójcik.

Ważne daty

 • 15 kwietnia 2020 r. – ostateczny termin rezerwacji noclegu
 • 10 maja 2020 r. – ostateczny termin zgłaszania wystąpień plakatowych
 • 31 maja 2020 r. – ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa biernego w konferencji
 • 15 czerwiec 2020 r. – rozpoczęcie konferencji
 • 16 czerwiec 2020 r. – uroczysty bankiet
 • 17 czerwiec 2020 r. – zakończenie konferencji

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. XXIX Kolokwia Psychologiczne odbędą się pod hasłem „Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki”, a poruszane podczas konferencji zagadnienia będą dotyczyć aktualnych problemów aplikacyjnych w badaniach prowadzonych w ramach różnych działów psychologii.

Organizatorzy konferencji

Skrócony harmonogram

PONIEDZIAŁEK, 15 CZERWCA 2020 R.

12.00 – 14.00 Rejestracja uczestników

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 – 14.15 Otwarcie 29. Kolokwiów Psychologicznych PAN. Powitanie Gości

14.15 – 16.00 Idea wdrożeń: oczekiwania, uwarunkowania, możliwości

 • Wykład 1 – perspektywa jednostki finansującej badania aplikacyjne
 • Wykład 2 – perspektywa biznesu
 • Wykład 3 – perspektywa uczelni wyższych (dwóch ośrodków)

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa

16.30 – 18.00 Posiedzenie Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Psychologii

WTOREK, 16 CZERWCA 2020 R.

9.00 – 9.30 Poranna kawa

 • Wykład 4 – Jan Cieciuch (UKSW)  – Diagnoza temperamentu i funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży, czyli zapotrzebowanie na wdrożenie jako impuls teoriotwórczy
 • Wykład 5 – Grzegorz Sędek (Uniwersytet SWPS) i Grażyna Krasowicz-Kupis (UMCS i IBE) – Realizacja projektu wdrożeniowego MEN „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”
 • Wykład 6 – Radosław Kaczan, Małgorzata Wójcik, Piotr Rycielski, Karolina Malinowska, Katarzyna Pasiak (Uniwersytet SWPS) – RESQL – system monitorowania i prewencji zachowań przemocowych w szkole
 • Wykład 7 – Anna Szuster (UW) – IMPACT – o możliwości modyfikowania cyberprzemocy rówieśniczej

11.30 – 12.30 Przerwa kawowa + sesja posterowa

12.30 – 14.00 Wdrożenia w obszarze zdrowia

 • Wykład 8 – Agata Kozłowska (Uniwersytet SWPS) – Beviado – przykład komercjalizacji projektu z obszaru e-zdrowia
 • Wykład 9 – Mateusz Płatos i Kinga Wojaczek (UW) – Interwencje terapeutyczne dla osób ze spektrum autyzmu – badania i wdrożenia w modelu społecznym i biznesowym
 • Wykład 10 – Elżbieta Szeląg (IBD PAN) – Dr Neuronowski – usprawnianie mocy umysłu człowieka w świetle badań nad mózgiem

14.00 – 15.00 Obiad

15.00 – 16.30 Zamknięte posiedzenie Komitetu Psychologii PAN

16.30 – 17.00 Otwarte posiedzenie Komitetu Psychologii PAN. Wręczenie nagrody im. Andrzeja Malewskiego

17.00 – 18.00 Wykład laureata nagrody

19.00 Bankiet

ŚRODA, 17 CZERWCA 2020 R.

9.00 – 9.30 Poranna kawa

9.30 – 11.30 Doświadczenia z wdrożeniami w innych obszarach

 • Wykład 11 – Adrian Wójcik (UMK) – Czy kampanie prośrodowiskowe potrzebują teorii psychologicznej?
 • Wykład 12 – Dominika Maison (UW)  – Odpowiedzialna konsumpcja – badania edukacyjne, komunikacyjne i wdrożeniowe w ramach projektów EIT Food (Horyzont 2020)
 • Wykład 13 – Adam Tarnowski (UW) – System Test2Drive w badaniach kierowców: relacje między teorią, przepisami a praktyką
 • Wykład 14 – Paweł Strojny (UJ) – Realne potrzeby twórców wirtualnej rzeczywistości

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Panel dyskusyjny: Idea wdrożeń: wyzwania, uwarunkowania, możliwości – perspektywa akademicka – prowadzenie Roman Cieślak (Uniwersytet SWPS)

13.30 – 13.45 Zamknięcie obrad i pożegnanie gości, nagrody

13.45 Obiad

Przewidziana jest także sesja plakatowa (16 czerwiec), uroczyste wręczenie nagrody im. Andrzeja Malewskiego (16 czerwiec) oraz panel dyskusyjny, który poprowadzi prof. dr hab. Roman Cieślak (17 czerwca).

Komitet naukowy

 • prof. Paweł Ostaszewski (Uniwersytet SWPS) – przewodniczący
 • prof. Dominika Maison (UW)
 • prof. Grzegorz Sędek (Uniwersytet SWPS)
 • dr hab. Jan Cieciuch (UKSW)
 • dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi (UW)
 • dr hab. Michał Bilewicz (UW)
 

Opłaty i nocleg

Opłata konferencyjna zarówno za udział czynny, jak i bierny wynosi 300 zł. Płatności należy dokonać przez link rejestracyjny.

Uczestnictwo w bankiecie – 166 zł (bankiet przewidziany 16 czerwca 2020 r.).

W cenie zawarte są materiały konferencyjne, napoje, poczęstunek, obiad każdego dnia konferencji, transport autokarowy w dwie strony z siedziby Uniwersytetu SWPS do hotelu.

Rekomendujemy rezerwację pokoju w Hotelu 500 w Zegrzu k. Warszawy poprzez indywidualny kontakt z hotelem. Opłata za jedną noc wynosi 230 zł. Pula noclegowa w hotelu jest ograniczona. Prosimy o indywidualną rezerwację poprzez wysłanie poniżej dostępnego formularza do hotelu do 15 kwietnia 2020 r. Wszystkie informacje dostępne w formularzu [formularz do ściągnięcia].

Organizatorzy

konferencja piecza zastepcza organizatorzy partner

Partner

logo PAN

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Wojciech Białaszek (Uniwersytet SWPS) – przewodniczący
 • dr Ilona Skoczeń (UKSW)
 • dr Radosław Rogoza (UKSW)
 • dr Klara Rydzewska (Uniwersytet SWPS)
 • mgr Katarzyna Malinowska (UW)

Kontakt

Sprawy organizacyjne

Wojciech Białaszek
e-mail: kolokwia2020@swps.edu.pl

Termin i miejsce konferencji

15–17 czerwca 2020 r.

HOTEL 500 ZEGRZE K/WARSZAWY
ul. Warszawska 31A
05-130 Zegrze k/Warszawy