logo uswps nazwa 3

Kolokwia Psychologiczne

 

 

XXIX Kolokwia Psychologiczne PAN

 

 

Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy
Wydział Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Celem kolokwiów jest wymiana doświadczeń związanych z istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz dyskusja nad kształceniem przyszłych psychologów.

Szanowni Państwo, w związku z panującą sytuacją  dotyczącą COVID-19 oraz w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa Komitet Organizacyjny i Naukowy podjął decyzję o przeniesieniu tegorocznych Kolokwiów Psychologicznych na 15 i 16 czerwca 2021 r. i zdecydował, że będą się one odbywały online. O dalszych krokach związanych z konferencją będziemy informować mailowo oraz na tej stronie.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Zapisy na konferencję będą się odbywały przez formularz zgłoszeniowy, który zostanie udostępniony na początku marca 2021 r.

Udział w konferencji można zgłaszać do wyczerpania miejsc (ograniczenie wynika z możliwości technicznych wykorzystywanej platformy online).

15–16 czerwca 2021
9.30
online
Zapisy wstrzymane

O konferencji

XXIX Kolokwia Psychologiczne odbędą się pod hasłem „Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki”, a poruszane podczas konferencji zagadnienia dotyczyć będą aktualnych problemów aplikacyjnych w badaniach prowadzonych w ramach różnych działów psychologii. Psychologia jest nauką eksperymentalną, o silnych związkach zarówno z naukami przyrodniczymi, jak i innymi naukami społecznymi. Dokumentuje to bogata historia dyscypliny, począwszy od filozofii duszy i umysłu, poprzez psychologię behawioralną i psychoanalizę, na neuronauce kończąc. Złożona natura psychologii, jako nauki, generuje ważkie pytania o praktyczną wartość badań podstawowych i możliwości ich wdrażania.

W konferencji wezmą udział aktualni członkowie Komitetu Psychologii, a także naukowcy z różnych ośrodków akademickich reprezentujący dyscypliny związane z tematyką konferencji oraz dziekani i dyrektorzy instytutów psychologii. Ważną grupą odbiorców są młodzi badacze o znaczącym dorobku publikacyjnym.

Zaproszeni specjaliści podczas swoich wykładów omówią zarówno zakończone, jak i realizowane wdrożenia z zakresu psychologii. Wykłady i dyskusje wokół zagadnienia wdrożeń są ważne i aktualne dla przedstawicieli wszystkich jednostek naukowo-badawczych, w których dyscyplina naukowa Psychologia podlegać będzie ewaluacji.

Prelegenci

Podczas Konferencji zaplanowano kilkanaście wystąpień naukowych przedstawicieli różnych kierunków psychologii, a także wystąpienia nawiązujące do połączenia biznesu i nauki.

Wśród prelegentów znajdą się m.in.: Jan Cieciuch, Roman Cieślak, Agata Kozłowska, Dominika Maison, Mateusz Płatos i Kinga Wojaczek, Grzegorz Sędek, Grażyna Krasowicz-Kupis, Radosław Kaczan i Małgorzata Wójcik, Piotr Rycielski, Karolina Malinowska, Katarzyna Pasiak, Paweł Strojny, Elżbieta Szeląg, Anna Szuster, Adam Tarnowski, Adrian Wójcik.

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. XXIX Kolokwia Psychologiczne odbędą się pod hasłem „Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki”, a poruszane podczas konferencji zagadnienia będą dotyczyć aktualnych problemów aplikacyjnych w badaniach prowadzonych w ramach różnych działów psychologii.

Organizatorzy konferencji

Skrócony harmonogram

WTOREK, 15 CZERWCA 2021 R.

9.30–10.00 Otwarcie 29. Kolokwiów Psychologicznych PAN, powitanie gości

10.00–12.00 SESJA I – Wdrożenia w obszarze edukacji szkolnej

 • Wykład Wykład 1 – Jan Cieciuch (UKSW) – Diagnoza temperamentu i funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży, czyli zapotrzebowanie na wdrożenie jako impuls teoriotwórczy
 • Wykład 2 – Grzegorz Sędek (Uniwersytet SWPS) i Grażyna Krasowicz-Kupis (UMCS i IBE) – Realizacja projektu wdrożeniowego MEN „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”
 • Wykład 3 – Radosław Kaczan, Małgorzata Wójcik, Piotr Rycielski, Karolina Malinowska, Katarzyna Pasiak (Uniwersytet SWPS) – RESQL – system monitorowania i prewencji zachowań przemocowych w szkole
 • Wykład 4 – Anna Szuster (UW) – IMPACT – o możliwości modyfikowania cyberprzemocy rówieśniczej

12.00–12.30 Dyskusja ogólna

12.30–14.00 SESJA II – Wdrożenia w obszarze zdrowia

 • Wykład 5 – Agata Kozłowska (Uniwersytet SWPS) – Beviado – przykład komercjalizacji projektu z obszaru e-zdrowia
 • Wykład 6 – Mateusz Płatos i Kinga Wojaczek (UW) – Interwencje terapeutyczne dla osób ze spektrum autyzmu – badania i wdrożenia w modelu społecznym i biznesowym
 • Wykład 7 – Elżbieta Szeląg (IBD PAN) – Dr Neuronowski – usprawnianie mocy umysłu człowieka w świetle badań nad mózgiem

14.00–14.30 Dyskusja ogólna

14.30–15.00 Przerwa

15.30–17.00 Posiedzenie Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Psychologii

ŚRODA, 16 CZERWCA 2021 R.

9.00–10.30 Zamknięte posiedzenie Komitetu Psychologii PAN

10.30–11.30 Otwarte posiedzenie Komitetu Psychologii PAN. Wręczenie nagrody im. Andrzeja Malewskiego

11.30–12.30 Wykład laureata nagrody

12.30–13.30 Przerwa

13.30–15.30 SESJA III – Doświadczenia z wdrożeniami w innych obszarach

 • Wykład 8 – Adrian Wójcik (UMK) – Czy kampanie prośrodowiskowe potrzebują teorii psychologicznej?
 • Wykład 9 – Dominika Maison (UW)  – Odpowiedzialna konsumpcja – badania edukacyjne, komunikacyjne i wdrożeniowe w ramach projektów EIT Food (Horyzont 2020)
 • Wykład 10 – Adam Tarnowski (UW) – System Test2Drive w badaniach kierowców: relacje między teorią, przepisami a praktyką
 • Wykład 11 – Paweł Strojny (UJ) – Realne potrzeby twórców wirtualnej rzeczywistości

15.30 – 16.00 Dyskusja ogólna

16.00 – 17.30 Panel dyskusyjny: Idea wdrożeń: wyzwania, uwarunkowania, możliwości – perspektywa akademicka – prowadzenie Roman Cieślak (Uniwersytet SWPS)

17.30 – 18.00 Zamknięcie obrad

Komitet naukowy

 • prof. Paweł Ostaszewski (Uniwersytet SWPS) – przewodniczący
 • dr hab. Kamil Imbir (UW)
 • prof. Grzegorz Sędek (Uniwersytet SWPS)
 • dr hab. Jan Cieciuch (UKSW)
 • dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi (UW)
 • dr hab. Michał Bilewicz (UW)
 

Organizatorzy

konferencja piecza zastepcza organizatorzy partner

Partner

logo PAN

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Wojciech Białaszek (Uniwersytet SWPS) – przewodniczący
 • dr Ilona Skoczeń (UKSW)
 • dr Radosław Rogoza (UKSW)
 • dr Klara Rydzewska (Uniwersytet SWPS)
 • mgr Katarzyna Malinowska (UW)

Kontakt

Sprawy organizacyjne

Wojciech Białaszek
e-mail: kolokwia2020@swps.edu.pl

Termin i miejsce konferencji

15–16 czerwca 2021 r., online