logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Krzysztof Krejtz
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji
Instytut Psychologii , Ośrodek Badań Okulograficznych,
BIO Krzysztof Krejtz

dr

Krzysztof Krejtz

Instytut Psychologii
kierownik Ośrodka Badań Okulograficznych
Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Dla mediów

Profil naukowy

Tytuł doktora psychologii uzyskał na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki interakcji człowieka z komputerem (HCI), w tym społecznych aspektów korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, metodologii badań okulograficznych (eye tracking) oraz modeli uwagi wzrokowej, zwłaszcza w kontekście uczenia się i nauczania multimedialnego.

Jest jednym z prekursorów psychologii społecznej internetu w Polsce. Członek międzynarodowego stowarzyszenia Association for Computer Machinery (ACM) oraz członek Komitetu Sterującego konferencji Eye Tracking Research and Applications (ACM ETRA). Organizował i współorganizował wiele naukowych konferencji międzynarodowych dotyczących badań okulograficznych, m.im. ACM ETRA (w 2018 r. w Warszawie, ACM ETRA w 2019 r. w Denver, Colorado) i Polską Konferencję Eyetrackingową (w Warszawie i w Lublinie). W 2017 r. był profesorem gościnnym w Ulm University, Ulm, Niemcy. Prowadził wiele warsztatów oraz wykładów gościnnych, m.in. w Max-Planck Institute w Karlsruhe (Niemcy), Bergen University (Norwegia), ETH Zurich (Szwajcaria), Tobii Pro w Sztokholmie (Szwecja).

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w recenzowanych pismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z okulografii, metodologii i statystyki.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Internet i internauci
 • Hejt
 • Okulograf
 • Komunikacja społeczna

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni

  Materiały Wideo

  Hejt w sieci - J. Kuźniar, J. Grabarczyk, dr K. Krejtz, J. Kuś, J. Gutral

  .