logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
BIO Lucyna Aleksandrowicz Pedich2

prof. dr hab.

Lucyna Aleksandrowicz-Pędich

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
profesor w Katedrze Anglistyki

Dla mediów

Profil naukowy

Amerykanistka i badaczka komunikacji międzykulturowej. W październiku 2020 roku prof. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich przeszła na emeryturę, ale nadal współpracuje z Uniwersytetem SWPS, głównie w projektach dydaktycznych. Kontynuuje swoje zainteresowania badawcze w zakresie poezji i prozy amerykańskiej dwudziestego wieku, kultury żydowskiej, studiów nad pamięcią oraz z komunikacji międzykulturowej, w kontekście edukacji i działalności biznesowej.

Jest autorką licznych publikacji, w tym książek „Literatura amerykańska w kształceniu nauczycieli języka angielskiego” (2003), „Międzykulturowość na lekcjach języków obcych” (2005), „Memory and Neighborhood: Poles and Poland in Jewish American Fiction after World War Two” (2013), „Między Freudem a Bogiem. Życie i twórczość Anne Sexton” (2020), redaktorką serii książek o kanonie prozy amerykańskiej (2007-2011) i współredaktorką serii o poetkach amerykańskich (2005-2011). W wydawnictwie Peter Lang redaguje serię Studies in Jewish History and Memory.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Kultura amerykańska
  • Literatura amerykańska
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Tradycje kulturowe

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni