logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
BIO-Malgorzata-Bulaszewska

dr

Małgorzata Bulaszewska

wykładowca akademicki
Uniwersytet SWPS w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Kulturoznawczyni, filmoznawczyni i medioznawczyni.

Bada popkulturowe aktywności sieciowe digital nativesdigital immigrants, ze szczególnym uwzględnieniem potoczności myślenia związanej z wiekiem i wynikającej z niej stereotypów o tym, co dozwolone lub zabronione. Analizuje retorykę polskiej blogosfery w obszarze werbalnym i wizualnym oraz funkcjonowanie social media. Naukowo interesuje się filmem, zarówno w kontekście historycznym, jak i nowoczesnym. Koncentruje się przede wszystkim na przedstawieniach archetypów kulturowych oraz utopiach we współczesnych realizacjach filmowych.

Bada materiały audiowizualne w kontekście ich rozwoju, znaczenia społeczno-kulturowego oraz następujące po sobie, utrzymujące się lub przemijające mody w kulturze, trendy społeczne oraz inne aspekty kultury popularnej.

Sekretarz redakcji kwartalnika naukowego „Kultura Popularna”, członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Autorka wielu artykułów naukowych: „Zasiedlenie polskiej blogosfery przez digital imigrants. O cyfrowych aktywnościach popkulturowych” (2015), „Blog to… blog. Analiza pojęcia w kilku wybranych perspektywach badawczych” (2015), „Rola błazna w kulturze. Przedstawiciele archetypu w polskiej przestrzeni medialnej początku XXI wieku” (2016), „Wizerunek kobiety w Sieci i poza Siecią. Kompetencje medialne a stereotypowe postrzeganie wizerunku kobiety” (2020), „Retoryka polskiej blogosfery. Między cyfrowymi tubylcami a imigrantami” (w przygotowaniu do druku).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Nowe media: You Tube, Facebook, Instagram, Pinterest
  • Blogi i wideoblogi
  • Kino studyjne i popularne
  • Nowe technologie
  • Motywy w popkulturze: futurystyczne, apokaliptyczne, wampiryczne, literackie