logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Marek Tylkowski
Warszawa
Historia Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Studiów Azjatyckich
czarny

dr

Marek Tylkowski

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Zakładzie Studiów Azjatyckich

Dla mediów:

Profil naukowy

Kulturoznawca. W pracy naukowej najwięcej czasu poświęca historii myśli chińskiej w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. Ponadto bada relacje między kulturą zachodnią a chińską, recepcję myśli chińskiej na Zachodzie oraz recepcję chrześcijaństwa w Chinach. Kolejny obszar badawczy, którym się zajmuje, to antropologia kulturowa w kontekście chińskim, szczególnie jeśli chodzi o sposób rozumienia jednostki, twarz, relacje międzyludzkie itp.

Za swoją pracę doktorską pt. „Gu Hongming (1856–1928) prekursorem idei fuzji cywilizacji: koncepcja konfucjanizmu jako ratunku dla Zachodu i świata” otrzymał nagrodę rektora.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi lektoraty z języka chińskiego oraz zajęcia poświęcone klasycznej i nowoczesnej myśli chińskiej, literaturze o Azji oraz religijności chińskiej.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne zainteresowań eksperta

 • Psychologia poznawcza
 • Psychopatologia poznawcza
 • Starzenie się
 • Poznanie społeczne
 • Zaburzenia procesów edukacyjnych
 • Bezradność intelektualna
 • ADHD
 • Poznawcza i kliniczna neuronauka
 • Badania neurofizjologiczne: okulografia, EEG, fMRI
 • Statystyka

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni