logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
mgr
Martyna Obarska
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów
Martyna Obarska

mgr

Martyna Obarska

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
asystent w Katedrze Kultury i Mediów

Profil naukowy

Na co dzień wdraża w życie interdyscyplinarność w obszarze studiów miejskich i studiów o kulturze.

Bada, uczy i opisuje (również w formie popularnonaukowej) jak zmieniają się miasta (koordynatorka miejskiego semestru School of Ideas). Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków humanistycznych i projektowych. Przygląda się inicjatywom na styku architektury, urbanistyki i działań społecznych pojawiającym się w polskich i zagranicznych miastach.

Liderka programu „Odporne Miasto" w Centrum Badań nad Zmianą Klimatu i Zrównoważonym Rozwojem i zespołu działającego na Uniwersytecie SWPS przygotowującego nową strategię dla Sopotu.

Redaktorka wicenaczelna „Magazynu Miasta”. Ekspertka miejska zaangażowana w badania potrzeb mieszkańców miast, inwestorów i administracji publicznej. Współautorka raportów badawczych, diagnoz i strategii powstających m.in na zlecenie jednostek miejskich, podmiotów prywatnych czy organizacji pozarządowych. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów edukacyjnych (w tym z urzędnikami miejskimi i interesariuszami procesów miejskich), kompetencje redaktorskie i dziennikarskie (współprowadziła podcast miejski w TOK FM).

Współzałożycielka SAS Szkoły Architektury Społeczności - przestrzeni edukacji i namysłu nad społeczną rolą odpowiedzialności zawodu architekta. W ramach SAS prowadzi zajęcia dla studentów i studentek Architektury Politechniki Warszawskiej.

Pełnomocniczka Dziekana ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym.