logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Michał Olszanowski
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji
Instytut Psychologii ,
BIO-Michal-Olszanowski

dr

Michał Olszanowski

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
kierownik Katedry Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog.

Zajmuje się badaniami nad spostrzeganiem twarzy i interpretowaniem wyrazów mimicznych (w tym ekspresji emocji), a także rolą mimiki w komunikacji interpersonalnej oraz wnioskowaniem o cechach społecznych na podstawie cech fizycznych. Podejmuje również zagadnienia dotyczące zniekształceń pamięciowych i wpływu emocji na pamięć. Naukowo interesuje się tym, jakie informacje ludzie starają się odnaleźć w twarzach innych oraz ile jest prawdy we wnioskach, które na tej podstawie wyciągają.

Kierownik projektu badawczego finansowanego ze środków NCN pt. „Mimikra emocji w kontekście społecznym. Znaczenie mimicznego sprzężenia zwrotnego i naśladownictwa emocji negatywnych dla wydawania sądów społecznych i przebiegu interakcji”. Jego artykuły naukowe publikowane są w prestiżowych czasopismach polskich i zagranicznych (m.in. „Journal of Cognitive Psychology”).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii poznawczej, psychologii emocji oraz percepcji twarzy.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Mimika
  • Mimikra
  • Ekspresja emocji
  • Percepcja twarzy
  • Kłamstwo
  • Zachowanie a intencje

Informacje prasowe