logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Monika Rosińska
Warszawa
Nauki socjologiczne Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Badań i Teorii Projektowania
Instytut Projektowania,
rosinska

dr

Monika Rosińska

Instytut Projektowania
Wydział Projektowania w Warszawie
kierownik Zakładu Badań i Teorii Projektowania

Dla mediów

Profil naukowy

Doktor socjologii. Zajmuje się społeczno-kulturową refleksją nad projektowaniem oraz badaniami dizajnu (design research) i dla dizajnu (research for design). Jej zainteresowania naukowe skupiają się na współczesnych praktykach projektowych, m.in.: dizajnie krytycznym/spekulatywnym, partycypacyjnym, nieantropocentrycznym. Interesuje się historią dizajnu w kontekście polityki, społeczeństwa i kultury, socjologią przedmiotów i dizajnem w kontekście codzienności.

Autorka wielu artykułów naukowych i popularyzatorskich na temat projektowania oraz książek: Utopie dizajnu. Między afirmacją a krytyką nowoczesności (Universitas, 2020), Przemyśleć użycie. Projektanci. Przedmioty. Życie społeczne (Bęc Zmiana, 2010), współredaktorka tomu Zoepolis. Budując wspólnotę ludzko-nie-ludzką (2020) oraz Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie (2012).

Uczestniczka wielu projektów naukowo-badawczo-artystycznych. Laureatka stypendiów twórczych (MKiDN) oraz naukowych (MNiSW). Współkuratorka wystaw dizajnu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Projektowanie dla współczesności
  • Aktualne debaty o dizajnie
  • Socjologia w projektowaniu
  • Design Research
  • Design History