logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
rosinska

dr

Monika Rosińska

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
kierownik zespołu nauk humanistycznych i społecznych w School of Form

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog. Zajmuje się społeczno-kulturową refleksją nad dizajnem oraz badaniami dla dizajnu. Analizuje współczesne praktyki projektowe (dizajn krytyczny/spekulatywny i partycypacyjny).

Interesuje się historią dizajnu w kontekście polityki, społeczeństwa i kultury oraz socjologią przedmiotów i dizajnem w kontekście codzienności.

Zajmuje się dizajnem nieantropocentrycznym (dla roślin i zwierząt) oraz prowadzi studia nad nauką i technologią (STS).

Bada, dlaczego dizajn to nie tylko forma i funkcja oraz co to znaczy „dobry dizajn” i czym współcześnie zajmują się projektanci.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Projektowanie dla współczesności
  • Aktualne debaty o dizajnie
  • Socjologia w projektowaniu
  • Design Research
  • Design HistoryPowiązane materiały na stronie uczelni