Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Apelujemy o dialog i podejmowanie działań sprzyjających pokojowym rozwiązaniom w Strefie Gazy

Autor: MADMAT / AdobeStock
float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/Handshake-israel-palsetine.jpg

„Uniwersytet SWPS podziela zaniepokojenie sytuacją w Strefie Gazy oraz konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie nasilającym się po ataku terrorystycznym Hamasu na Izrael w dniu 7 października 2023 r. Potępiamy wszelkie toczące się działania militarne, jakie są prowadzone przez którąkolwiek ze stron konfliktu i niosą śmierć oraz cierpienie ludności cywilnej” – czytamy w odpowiedzi na list otwarty grupy osób pracujących i studiujących na Uniwersytecie SWPS skierowany do Rektora w sprawie działań wojennych w Strefie Gazy. W odpowiedzi podkreślana jest rola dialogu jako odpowiedniego narzędzia do deeskalacji konfliktu i zakończenia działań wojennych.

Wersja angielska / Read the English version of the appeal

Przeczytaj pełną odpowiedź na list otwarty grupy osób pracujących i studiujących na Uniwersytecie SWPS skierowany do Rektora w dniu 7 czerwca 2024 r. w sprawie działań wojennych w Strefie Gazy

Szanowni Państwo,

Uniwersytet SWPS podziela zaniepokojenie sytuacją w Strefie Gazy oraz konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie nasilającym się po ataku terrorystycznym Hamasu na Izrael w dniu 7 października 2023 r. Potępiamy wszelkie toczące się działania militarne, jakie są prowadzone przez którąkolwiek ze stron konfliktu i niosą śmierć oraz cierpienie ludności cywilnej.

Przyłączamy się do apelu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z 20 maja 2024 r., skierowanego do władz i narodów Izraela i Palestyny o zakończenie wyniszczającego i dehumanizującego oba narody konfliktu i zaprzestanie działań wojennych.

Apelujemy również do społeczności międzynarodowej, społeczeństwa polskiego, środowiska akademickiego, w tym szczególnie do osób studiujących o podejmowanie, w sytuacjach gdy tylko jest to możliwe, działań sprzyjających pokojowym rozwiązaniom i nawiązaniu dialogu. Temu celowi nie służy wzajemna wrogość i eskalowanie konfliktu poprzez bojkotowanie lub zrywanie współpracy akademickiej z którąkolwiek ze stron. Wierzymy, że dialog jest drogą do rozwiązania wieloletniego napięcia pomiędzy oboma narodami, a środowisko akademickie może i powinno odegrać w tym dialogu istotną rolę.

Jako uniwersytet staramy się swoimi działaniami przybliżyć perspektywy obu stron konfliktu i ułatwić wzajemne zrozumienie. W styczniu tego roku nasza uczelnia zorganizowała międzynarodową konferencję „Dzieje i obecna faza konfliktu izraelsko-palestyńskiego” z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego Izraela i Palestyny. Doświadczenia z tego wydarzenia utwierdzają nas w przekonaniu, że dialog jest skuteczniejszy w dążeniu do zakończenia konfliktu niż wzywanie do zerwania wszystkich relacji na poziomie instytucjonalnym i indywidualnym.

Zwracamy się więc do wszystkich, którym zależy na pokoju i zaprzestaniu działań wojennych, o dążenie do porozumienia. Zapewniamy, że Uniwersytet SWPS jest gotowy taki dialog wspierać.

prof. dr hab. Roman Cieślak
Rektor Uniwersytetu SWPS